Vyhľadať podujatie

MEDZI PRAHOU A KÁHIROU

Štvrtok 24.09.2020, 14:00
100 rokov českej egyptológie

Minulý rok uplynulo 100 rokov od konania prvých egyptologických prednášok, ktoré v letnom semestri v roku 1919 na Karlovej univerzite v Prahe vypísal docent František Lexa. Od týchto čias česká egyptológia prešla veľký kus cesty, na ktorej ju čakali roky úspechov, ale aj ťažkých bojov o vlastnú existenciu. Český egyptologický ústav FF UK pripravil retrospektívnu výstavu.

Výstava predstaví návštevníkom začiatky, keď sa v skromných pomeroch na univerzite v prvej polovici 20. storočia rodil nový vedecký odbor. Vďaka veľkému osobnému nasadeniu a nezdolateľnej vôli Františka Lexy sa na univerzite etabloval. S prispením jeho žiakov sa časom premenil z akademického bádania v Prahe na skutočné vedecké pracovisko zaoberajúce sa aj terénnym výskumom – priamo v Egypte.

Druhá časť výstavy predstaví obdobie rokov 1960-2019, keď ústav organizoval archeologické výskumy priamo v Egypte a Sudáne. Predstavený je hlavne Abúsír, ktorý je dodnes „hlavným“ sídlom českých egyptológov. Fotografie ukazujú premenu archeologickej lokality a ilustrujú rozmanité nálezy a zaujímavé situácie. Rozľahlá satelitná fotografia umiestená v lightboxe umožňuje zachytiť rozľahlosť územia celej memfiskej pyramídovej nekropoly, kde sa Abúsír nachádza a zároveň ukazuje poteciál lokality pre ďalšie generácie vedcov. Tajomný priestor šachtových hrobiek plných náboženských textov je na výstave prezentovaný pomocou filmovej projekcie. Niektoré z nálezov zastupujúce rôzne materiály budú prítomné vo forme 3D tlače, ktorých je možné sa dotýkať.

Vstupné: 3€/1€

Vzhľadom na aktuálnu situáciu s Covid-19 bude výstava sprístupnená verejnosti bez vernisáže – 25. septembra od 9:00. Za pochopenie ďakujeme.

Trvanie výstavy: 24.9. 2020- 17.1. 2021
Miesto: Historická účelová budova

www.vsmuzeum.sk│FB: Východoslovenské múzeum v Košiciach

Miesto konania

Ďalšie termíny


25. 10. 2020 Nedeľa 14:00 - 18:00 KOŠICE Východoslovenské múzeum v Košiciach
25. 10. 2020 Nedeľa 14:00 - 18:00

27. 10. 2020 Utorok 09:00 - 17:00 KOŠICE Východoslovenské múzeum v Košiciach
27. 10. 2020 Utorok 09:00 - 17:00

28. 10. 2020 Streda 09:00 - 17:00 KOŠICE Východoslovenské múzeum v Košiciach
28. 10. 2020 Streda 09:00 - 17:00

29. 10. 2020 Štvrtok 09:00 - 17:00 KOŠICE Východoslovenské múzeum v Košiciach
29. 10. 2020 Štvrtok 09:00 - 17:00

30. 10. 2020 Piatok 09:00 - 17:00 KOŠICE Východoslovenské múzeum v Košiciach
30. 10. 2020 Piatok 09:00 - 17:00