Pri príležitosti 80. výročia úmrtia spisovateľky Terézie Vansovej si v komentovanej prehliadke pripomenieme túto významnú ženskú osobnosť slovenských kultúrno-spoločenských dejín, ktorá má svoje miesto v stálej expozícii. Patrí jej ústredný priestor 2. poschodia v Matejovom dome Stredoslovenského múzea.