Maratón s najväčšou tradíciou v Európe, v súčasnosti medzinárodné športové, hlavne bežecké podujatie s mnohými sprievodnými akciami.

Zdroj: Kosice Peace Marathon - Medzinárodný maratón mieru Košice

TERMÍN KONANIA: Nedeľa, 2. október 2022
MIESTO KONANIA: Košice, Slovenská republika

SÚŤAŽNÉ DISCIPLÍNY MMM
  • Maratón (42,195 km)

MSR v maratóne – V rámci MMM 2022 sa z poverenia Slovenského atletického zväzu uskutočnia v Košiciach Majstrovstvá SR v maratóne jednotlivcov a družstiev mužov a žien, ku ktorým sú vydané osobitné Propozície MSR.

  • Polmaratón (21,097 km)
  • Štafeta Magna maratón 4x¼ (42,195 km)
  • Inline (20 km)
  • Handbike (20 km)
HARMONOGRAM ŠTARTU

Nedeľa, 2.10.2022

  • Inline/Handbike – 8:45
  • Maratón/Štafeta 4×1/4 – 9:00
  • Polmaratón – 10:30
ČASOVÝ LIMIT

Časový limit disciplíny maratón je 6 hodín. Preteky budú ukončené po uplynutí tohto limitu. Pre ostatné disciplíny MMM stanoví Organizátor limit v primeranej lehote pred Podujatím a oznámi ho v dokumente Záverečné pokyny.
Účastníci MMM, ktorí sa budú nachádzať na trati po uplynutí tohto limitu znášajú všetky riziká s tým spojené na vlastné nebezpečie.