Message 4U - výstava ručne písaných odkazov adresovaných mladšej generácii v LitParku

Výstava je súčasťou projektu Vianočná knižka sa otvára.