Doprajte si jedinečný zážitok melódií z čias Propeleru v podaní Metropolitného orchestra Bratislava v DK Zrkadlový háj v Petržalke.

16.01.2022 | 17:00 - 18:00
PRIVÍTAJME NOVÝ ROK – NOVOROČNÝ KONCERT Metropolitný orchester Bratislava

Sólisti:       Eva DovcováOtokar Klein
Dirigent:     Leoš Svárovský (CZ)


20.02.2022 | 17:00 - 18:00
EMMERICH KÁLMÁN: ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNÁ – PRIEREZ OPERETOU

Sólisti:       Divadlo Róberta Rátonyiho (H), Jozef Šimonovič
Dirigent:    Dušan Štefánek


20.03.2022 | 17:00 - 18:00
LEHÁR-PUCCINI, PUCCINI-LEHÁR – PRIATEĽSTVO VELIKÁNOV

Sólisti:            Tatjana Schullern (A), Stefan Reichmann (A)
Dirigent:         Gyükér László (H, A)


24.04.2022 | 17:00 - 18:00
MLADÁ OPERETA – NÁDEJE OPERETY

Sólisti:            účastníci predošlých ročníkov Majstrovských operetných kurzov
Dirigent:         Pavol Tužinský

15.05.2022 | 17:00 - 18:00
MÁJ LÁSKY ČAS – NAJKRAJŠIE OPERETNÉ MELÓDIE O LÁSKE

Sólisti:            Art Duo Grael (RU)
Dirigent:         Stanislav Majskij (RU)


19.06.2022 | 17:00 - 18:00
MICHAL ŠINTÁL/OĽGA DUHANOVÁ: PRIADKA, ČO PESNIČKOU PRIADLA - PREMIÉRA OPERETY PRE DETI A ICH STARÝCH RODIČOV

Sólisti:              Marianna GelenekyováEva ŠeniglováRoman KrškoRichard TamášLucia Svobodová
Choreografia:    Zuzana Andelová
Réžia:               Michal Babiak
Dirigent:           Michal Šintál


18.09.2022 | 17:00 - 18:00
ZÁVEREČNÝ KONCERT MAJSTROVSKÝCH OPERETNÝCH KURZOV

Sólisti:            účastníci kurzov + Tatjana Schullern
Dirigent:         Dušan Štefánek


16.10.2022 | 17:00 - 18:00
NESTARNÚCE MELÓDIE RODINY STRAUSSOVCOV

Sólisti:            Katarína Procházková, Dušan Šimo
Dirigent:         Adrian Kokoš


20.11.2022 | 17:00 - 18:00
SPOMÍNAME NA ZDENKA MACHÁČKA A NOVÚ SCÉNU

Sólisti:            bývalí sólisti NS
Dirigent:         Rudolf Geri

18.12.2022 | 17:00 - 18:00
A MÁME TU SVIATKY – VIANOČNÝ KONCERT MOB

Sólisti:            Julia Radosz (USA), Marianna GelenekyováRichard TamášRoman Krško
Dirigent:         Martin Mázik

Zmena zamerania koncertov a účinkujúcich vyhradená.

Vstupenky: 15€/17€, seniori 15€/12€, deti do 12 rokov 5€, abonentka 10€

Metropolitný orchester Bratislava (MOB) je hudobné teleso, ktoré na slovenskej hudobnej scéne pôsobí už od roku 2005. Pri založení si MOB za cieľ stanovil zachovanie operety v Bratislave a výchovu novej generácie operetných umelcov. Za toto obdobie sa orchestru podarilo zapísať sa do dejín interpretácie klasickej operety. Sústreďuje sa najmä na hudbu vychádzajúcu z viedenských valčíkov – hudbu tanečných salónov, cez klasické operety až po súčasné diela. Významnú časť repertoáru tvoria skladby slovenských autorov. Orchester už inšpiroval viacerých súčasných skladateľov k napísaniu nových diel. Za najvýznamnejšie počiny možno považovať iniciovanie napísania novej pôvodnej slovenskej operety „Láska na Považí“ (Víťazoslav Kubička – Oľga Duhanová), ktorá mala premiéru v októbri 2015 a operety pre deti "Priadka, čo pesničkou priadla" (Michal Šintál – Oľga Duhanová), ktorá bude mať pódiovú premiéru 19. 6. 2022.

MOB združuje špičkových profesionálnych hudobníkov, ktorí sú členmi najvýznamnejších slovenských telies ako Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a orchester Slovenského národného divadla.

MOB je jediným neštátnym orchestrom na Slovensku, ktorý má vlastnú koncertnú abonentnú sezónu. Môžete ho však počuť nielen na koncertných pódiách, či vo vysielaní rozhlasu a televízie – vyhľadávajú ho aj organizátori reprezentačných plesov a významných firemných podujatí, recepcií, a pod.

Od roku 2018 organizuje MOB každoročne Majstrovské operetné kurzy. Na nich – pod dohľadom najlepších medzinárodných operetných sólistov – rozširujú svoje obzory mladé slovenské operetné nádeje. V roku 2021 sa kurzov zúčastnili aj frekventanti zo zahraničia, čím sa Majstrovské operetné kurzy stali medzinárodnou kultúrnou a vzdelávacou udalosťou.

Snaha o rozšírenie repertoáru viedla aj k založeniu Metropolitného zboru Bratislava, ktorého členovia prichádzajú z najlepšieho zboru na Slovensku – Slovenského filharmonického zboru. Umožňuje to prinášať poslucháčom i zriedkavé vokálno-inštrumentálne skladby v tej najvyššej kvalite.

V roku 2009 založil MOB Čestné kuratórium. Členmi sa môžu stať významné osobnosti medzinárodného kultúrneho, vedeckého a spoločenského života. Úlohou týchto osobností je stáť po boku orchestra, pomáhať radou, podporiť navonok ciele a tiež ich prezentovať na rôznych fórach doma i vo svete. Zatiaľ sa členmi stali legendárna speváčka Prof. Ks. Renate Holm (D, A); hudobný skladateľ Prof. PhDr. Egon Krák ArtD. (SK); významný nemecký historik SKH Dr. Friedrich Wilhelm Prinz von Preußen (…………D); zakladateľ tradície Bratislavských novoročných koncertov JUDr. Ján Sabol, najvýznamnejší pražský galerista PhDr. MgA. Miro Smolák (SK, CZ); dirigenti Zdeněk Macháček (SK…), Leoš Svárovský (CZ), Emmanuel Villaume (F, USA) a Kaspar Zehnder (CH).