Mestský úrad Michalovce a MsKS Vás pozývajú na podujatie venované ženám – matkám „Deň matiek“ V programe sa predstaví Igor Kucer s hudobným doprovodom