Aj v tomto roku zavíta do Smižian Mikuláš. Tradične sa počas dňa zastaví vo všetkých škôlkach a večer príde rozsvietiť vianočný stromček pred kultúrnym domom.

Program:

  • 16:00 | vianočná burza
  • 16:30 | vystúpenia detí MŠ a žiakov ZŠ a ZUŠ zo Smižian
  • 17:15 | rozsvietenie vianočného stromčeka pred kultúrnym domom