Príďte zlepšiť svoje rodičovské zručnosti na sérii 6 workshopov s Janou Múdrou!
Pozývame Vás na sériu workshopov pre rodičov zameraných na zvládanie rodičovských výziev.
Možnosť stretnúť sa online alebo aj osobne v malej skupinke v Košiciach.

Čo ponúkame
- priestor na zdieľanie s inými rodičmi v malej skupinke
- proces, ktorý Vám uľahčí rodičovstvo - empatia s dieťaťom cez empatiu k sebe
- priestor pre svoj rozvoj, lebo keď rastie naša empatia k sebe a k deťom, rastieme aj my ako ľudia

Hlavné témy
- empatia s dieťaťom cez empatiu k sebe
- vyčerpanie, vyhorenie v rodičovstve
- hnev na dieťa
- komunikácia s dieťaťom
- ako môže byť psychofonetika nápomocná na ceste rodičovstvom
- témy, ktoré prinesiete so sebou

Formy práce
- zdieľanie
- krátky teoretický úvod do témy
- práca v dvojiciach
- individuálny alebo skupinový psychofonetický proces
- malé úlohy medzi workshopmi

Čo je psychofonetika?
Je to metóda osobného rozvoja, ktorá využíva hlbšie zdroje inteligencie a komunikácie než bežne používame - vnímanie tela, gestá, vizualizácia a hlásky reči. Pomocou týchto nástrojov dokážeme komunikovať s našim vnútorným svetom a urobiť zmeny želaným spôsobom. Hlavným prínosom psychofonetiky je metodická empatia - sebauvedomenie sa stáva základom pre porozumenie iných. Podrobnejšie info na www.pace.sk.

Na workshopoch si predstavíme proces metodickej empatie, v ktorom dokážeme byť empatický k sebe a k dieťaťu zároveň. Nie je to niečo inštinktívne, je to metodické a dá sa to naučiť. Autorom tejto metódy je Yehuda Tagar, a ja mám tú česť podeliť sa s Vami o toto praktické učenie a zručnosti.

Cena
- prvé stretnutie 15e /je možné zúčastniť sa len 1.stretnutia a nepokračovať/
- 6 stretnutí spolu - 60e

Termín
každý utorok od 1.2. do 15.3., s výnimkou 8.3.

Prihlásenie a viac info na: janka.mudra@pace.sk alebo 0948216772

V prihláške prosím uveďte, či máte záujem o online stretnutia alebo osobné stretnutia v Košiciach!
Prihlásenie považujte za platné po obdržaní potvrdzujúcej správy o vašej registrácii.

O lektorke
Som psychofonetická koučka, counselorka, bývalá teta vo waldorfskej škôlke a učiteľka angličtiny na strednej a základnej škole.
20 rokov učím rôzne vekové kategórie a posledné roky sa najviac venujem dospelým v krátkych kurzoch, workshopoch a ako spolu-lektorka v Škole empatie v Košiciach.
Viem vytvoriť priestor, kde je všetko vítané, uznané, lebo len na základe tohto sa môžeme meniť.
Verím, že rodičovstvo je príležitosť vyvíjať sa a stávať sa každý deň vďaka našim deťom lepším človekom. Moja misia je, aby všetky deti mohli byť šťastné a základom pre mňa je pomôcť rodičom, ktorí sa chcú rozvíjať.

Teším sa na Vás! 

Podujatie, ktoré usporadúvajú Láskavá Sebavýchova pre všetkých a Škola empatie s Yehudom Tagarom