Naše vzťahy s ostatnými sú závislé na vzťahu so sebou. Vzťah so sebou je závislý od sebapoznavánia. Sebapoznávanie je závislé na rozhovore so sebou a na rozhovore s ostatnými. Dialóg totiž nie je prezentáciou seba a svojich myšlienok, je to prostriedok poznávania. Seba aj ostatných. Človek je rozhovor. Monológ môžeme vnímať ako striktne formálnu štruktúru, kedy sa vyjadruje slovom, jeden človek. Avšak monológ samotný je už od začiatku aj vnútorným dialógom a počas svojho uskutočňovania sa stáva aj dialógom, zatiaľ nepočutým, s ostatnými, ktorí opäť vedome či nevedome vnútorne prijímajú, reagujú a formulujú. Andrej Kalinka.

Hudobná nahrávka vznikla v spolupráci so študentami Ateliéru fyzického divadla Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne.

Trvanie: 1 h 30 min
Libreto, hudba, réžia : Andrej Kalinka
Dramaturgia, asistent réžie: Milan Kozánek
Scéna, objekty, kostýmy : Markéta Plachá
Zvukový dizajn : Tomáš Vtípil
Svetelný dizajn : Michaela Pavelková
Realizácia objektov : Jozef Kurinec, Ivan Martinka, Anna Mihoková
Účinkujú: Martin Hronský, Tomáš Mosný

Premiéra: 5. november o 19:00  26. novembra 2021 o 19:00