Podpora ekoturizmu má pre súčasných obyvateľov a návštevníkov regiónov západnej a strednej Európy obrovský význam. Najmä z hľadiska udržateľnosti a pozitívneho prístupu k životnému prostrediu, čo sú kľúčové moderné tendencie aj v oblasti cestovného ruchu. Dôležitosť tejto témy si uvedomuje aj organizácia Košice Región Turizmus, a preto ju plánujú rozvíjať, taktiež prostredníctvom medzinárodnej online konferencie, realizovanej v rámci projektu EcoVeloTour. Účelom projektu je podporiť rozvoj udržateľného cestovného ruchu v Dunajskom regióne, pozdĺž siete cykloturistických trás EuroVelo 11.

Pre koho je podujatie určené?

Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti z odvetvia cestovného ruchu, ako sú cestovné kancelárie, organizácie CR (KOCR, OOCR), hotely, podnikatelia, freelanceri, start-upy či médiá.

Čo je cieľom podujatia a čo získam?

Téma online konferencie bude o možnostiach rozvoja ekoturizmu v Košickom kraji. Cieľom webinára je podpora ekoturizmu jeho udržateľnosti a pozitívneho prístupu k životnému prostrediu.

Zúčastnením sa na tejto online konferencii sa dozviete o:

  • Stratégii rozvoja ekoturizmu v Košickom kraji
  • Praktických príkladoch zo zahraničia
  • Predstavení projektu EcoVeloTour a jeho výstupov v Košickom kraji 
  • Predstavení projektu BirdTour (Interreg V-A SKHU)

Obsah konferencie, okrem prezentácie vybraných regiónov, budú dopĺňať aj organizácie podporujúce zodpovedný cestovný ruch a ekoturizmus.

Takou organizáciou spomedzi zahraničných účastníkov je aj Alpin Pearls, ktorej cieľom je minimalizovať vplyv cestovného ruchu na životné prostredie a budovať aktivity, podporujúce zelenú mobilitu v regiónoch.

Registrácia a čas

Webinár sa koná vo štvrtok, 25. februára 2021 od 10:00 do 13:00 a bude prebiehať cez platformu Zoom.

Účasť na tejto konferencii je bezplatná. Pre účasť na konferencii je potrebná bezplatná registrácia, ktorú môžete vykonať už teraz po kliknutí na tento link.