Na prvý pohľad sa to zdá ako obyčajný rodinný výlet. Mrzutý otec má nohu v sadre, starší syn neobratne riadi, mladší robí neúnavne rozruch a matka sa snaží rozdielne energie vybalansovať. Lenže zdanie klame. Cesta plná rozmiešok, vtipov a úsmevov má znepokojujúci smer, o ktorom sa dozvedáme iba z drobných náznakov.

Panah Panahi vo svojom debute majstrovsky kombinuje klasickú roadmovie s tichým, ale naliehavým spoločenským posolstvom o zemi, kde sloboda často končí hneď za oknami auta. V intímnom portréte jednej rodiny sa spája humor, naliehavosť, nevtieravá tragika a neobyčajne silné aj uveriteľné charaktery.