V roku 2022 si pripomíname tragické 80. výročie od začiatku tzv. prvej vlny deportácii židovského obyvateľstva zo Slovenska a Dokumentačné stredisko holokaustu sa bude reflexii týchto udalostí venovať po celý rok.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu pozýva na online besedu, v ktorej budeme hovoriť o najnovších výsledkoch historického výskumu pokrývajúceho prenasledovanie židovskej komunity na Slovensku, no tiež otázkach, ktoré zostávajú otvorené aj po desaťročiach.

Pozvanie prijali:

  • Hana Kubátová - Univerzita Karlova
  • Zuzana Tokárová - UPJŠ v Košiciach 
  • Michal Schvarc - Historický ústav SAV Bratislava
  • Ján Hlavinka - DSH a Historický ústav SAV Bratislava

Diskusiu bude moderovať novinárka Soňa Gyarfášová

Online diskusia sa uskutoční 27. januára 2022 od 18 hod a bude streamovaná na FB Dokumentačného strediska holokaustu.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Podujatie, ktoré usporadúva Dokumentačné stredisko holokaustu.