Milí priatelia (Ne)známej hudby!

pozývame vás na koncert (Ne)známej hudby.

Koncert Miro Bázik - koncert k 90 narodeninám sa uskutoční v nedeľu 29. 9. 2021 o 18.00 hod. v Zichyho paláci na Ventúrskej ul. v Bratislave.

Tešia sa na vás Mucha Quartet a hostia.

Na koncert je povolený prístup s rešpektovaním pravidiel Covid Automatu platných v deň jeho konania. Prosíme, rešpektujte súčasné hygienické nariadenia Vlády SR, aby sme už čím skôr mohli organizovať a navštevovať koncerty.

Tešíme na opätovné stretnutie s milovníkmi hudby.

Vaša Albrechtina