Vyhľadať podujatie

Ponitrianske múzeum

Štefánikova 1
949 01 Nitra
Slovensko

www.muzeumnitra.sk
nimuz-sek@mail.t-com.sk
+421 37 651 00 00Otváracie hodiny

Pondelok 09:00 - 17:00
Utorok 09:00 - 17:00
Streda 09:00 - 17:00
Štvrtok 09:00 - 17:00
Piatok 09:00 - 17:00
Sobota 10:00 - 17:00
Nedeľa 10:00 - 17:00

O nás

Vstupné: 
Dospelí 1 €
Žiaci, študenti, dôchodcovia 0,50 €
Deti do 6 rokov, ZŤP bezplatne

Stála výstava:
SKVOSTY DÁVNOVEKÉHO SLOVENSKA
Expozícia klenotnicového typu predstavuje vyše 2300 unikátnych archeologických nálezov od doby kamennej až po 18. storočie z územia celého Slovenska.

Výstavy:
NITRIANSKO V ZRKADLE DEJÍN
Výstava približuje kultúrno-historický vývoj historického Nitrianska od praveku, cez včasnú dejinnú dobu, až po stredovek so zreteľom na situáciu vo veľkomoravskej dobe, resp. v 9.-10. storočí.
 

       


ŽIVOT V LESNÝCH A VODNÝCH BIOTOPOCH
Výstava dermoplastických preparátov cicavcov a vtákov z nitrianskeho regiónu.
 

       
 


AKTIVITY
každý pondelok o 14.00 KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
každú nedeľu v párnom týždni o 10.00 STRETNUTIE ČLENOV SLOVENSKEJ NUMIZMATICKEJ SPOLOČNOSTI
každú prvú nedeľu v mesiaci o 10.00 KLUB FILATELISTOV


Program

Pre toto vyhľadavanie sme nenašli žiadne udalosti