Vyhľadať podujatie
events/2020/06/admid0000/images/Studeny.jpg

ONLINE EXPOZÍCIA FRANTIŠKA STUDENÉHO

Táto udalosť sa už konala v minulosti !
Nitrianska galéria spustila 21. mája 2020 svoju prvú online expozíciu! Pilotný projekt online expozície je zameraný na žánrový rozmer maliarstva Františka Studeného a chce reagovať na jednu zo v súčasnosti možných prezentácií umeleckých diel v čase a virtuálnom priestore. Cieľom expozície je priblížiť tvorbu Františka Studeného súčasnou vizualitou v spolupráci s mladým umelcom Andrejom Kolenčíkom a kreatívnym tímom Mladý pes. Za rozhodnutím urobiť prvú virtuálnu expozíciu venovanú umelcovi Františkovi Studenému stojí viacero faktorov: Jedným z nich je pomerne početné zastúpenie diel z pozostalosti tohto autora v depozitároch Nitrianskej galérie. Takisto prepojenie tvorby a života Františka Studeného s regiónom Nitry. V rokoch 1982 – 1990 niesla Nitrianska galéria názov Galéria Františka Studeného v Nitre a tiež v rokoch 1982 – 1988 mal autor v galérii stálu expozíciu. Súčasným vizuálnym jazykom, s ktorým autori expozície pracujú, máme ambíciu osloviť aj mladého diváka a novým formátom predstaviť klasického autora, o ktorom vieme pomerne veľa, z iného uhla pohľadu.

Link: www.studeny.nitrianskagaleria.sk

Autori: František Studený, Andrej Kolenčík
Spolupráca: Ľubica Fandl Drangová, Matej Fandl (Mladý pes)
Kurátorky: Renáta Niczová, Ľudmila Kasaj- Poláčková
Online spustenie expozície:  21. 5. 2020