Koncert súboru Prague Quiet Music Collective - 16. 10. 2022 o 18:00

Cyklus koncertov “Nová hudba v Tatranskej galérii” je pokračovaním snáh Slovenskej sekcie Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu o propagáciu súčasnej hudby, tvorby súčasných skladateľov a interpretačné umenie slovenských hudobníkov aj v menších mestách Slovenska. Vďaka spolupráci s Tatranskou galériou v Poprade, ktorej zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj, sme v roku 2017 vytvorili projekt, ktorý prináša súčasnú hudbu aj mimo hlavné slovenské kultúrne centrá. V podmanivom prostredí Tatranskej galérie chceme vytvoriť stabilný cyklus koncertov, ktoré prinesú širokej verejnosti z pod Tatier možnosť nového a mimoriadne potrebného kultúrneho vyžitia. Niektoré koncerty budú prepojené aj s harmonogramom vernisáži. Publiku ponúkneme novú súčasnú hudbu, ktorú nemá bežne možnosť počuť na koncertoch a taktiež zatraktívniť kultúrnu ponuku v meste Poprad.