Vyhľadať podujatie

NOVÉ PRÍRASTKY V ZBIERKACH ARCHEOLOGICKÉHO MÚZEA SNM

Utorok 17.12.2019, 10:00
Už takmer tradičná výstava SNM-Archeologického múzea z roku 2003 bola pri príležitosti akcie Noc múzeí 2007, prenesená do nových priestorov. V roku 2016 bola obohatená novým materiálom z výskumov konaných v rokoch 2005 - 2016. Na výstave sú tak sprístupnené nové aktualizované prírastky Archeologického múzea z rôznych období. Markantná väčšina vystavených exponátov bola získaná pri archeologických výskumoch pracovníkov SNM-AM. Nezanedbateľné sú však i prírastky získané kúpou.

Autor: Bazovský Igor
Výtvarný návrh: Hinca Ivan

Trvanie výstavy: od 19. 5. 2016 do 31. 12. 2020

Otváracie hodiny
Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 h do 17.00 h, posledný vstup o 16.30 h.

Miesto konania

Ďalšie termíny


25. 10. 2020 Nedeľa 10:00 - 17:00 BRATISLAVA Archeologické múzeum - SNM
25. 10. 2020 Nedeľa 10:00 - 17:00

27. 10. 2020 Utorok 10:00 - 17:00 BRATISLAVA Archeologické múzeum - SNM
27. 10. 2020 Utorok 10:00 - 17:00

28. 10. 2020 Streda 10:00 - 17:00 BRATISLAVA Archeologické múzeum - SNM
28. 10. 2020 Streda 10:00 - 17:00

29. 10. 2020 Štvrtok 10:00 - 17:00 BRATISLAVA Archeologické múzeum - SNM
29. 10. 2020 Štvrtok 10:00 - 17:00

30. 10. 2020 Piatok 10:00 - 17:00 BRATISLAVA Archeologické múzeum - SNM
30. 10. 2020 Piatok 10:00 - 17:00