Nový umelecký formát spájajúci jedného hosťujúceho hudobného umelca s jedným členom umeleckého súboru DŠT.

Dialóg tónov a pohybu, textov a poézie tanca, kde na konci vzniká nevídaná symbióza.