Vyhľadať podujatie

ONLINE FESTIVAL ANIMOVANÉHO FILMU 2020

Bratislava, Akcie v Bratislave
Streda 14.10.2020,
Už desiaty rok po sebe Francúzsky inštitút a AFCA (Francúzska asociácia animovaného filmu) spojili svoje sily, aby zorganizovali v októbri Festival animovaného filmu, ktorý môžu malí i veľkí diváci sledovať na celom svete.Od stredy 14. do soboty 31. októbra 2020si budete môcť pozrieť dva celovečerné filmy a jedenásťkrátkych francúzskych a afrických filmov cez špeciálnu online platformu IFcinéma: bezplatne bez registrácie.

  • Adama od Simon Rouby, 2015
     
  • Gus petit oiseau, grand voyage (Malý vtáčik Gus, veľká cesta) od Christian de Vita, 2014
     
  • Tales of Africa (Africké príbehy) – 6 krátkometrážnych filmov, ktorévznikli v rôznych afrických krajinách: Shamazulu, Le Chasseur et lantilope (Lovec a antilopa), Malika et la sorcière (Malika a čarodejnica), Le Cadeau (Darček), Les Trois vérités (Tri pravdy), Le Lutteur (Bojovník)
     
  • Jeux et petites bêtises (Hry a lotrovinky) –5 nemých krátkometrážnych filmov pre deti od 3 do 6 rokov: L’Atelier (Ateliér), Matilda, Celui qui domptait les nuages (Ten, kto krotil oblaky) , Beuaaark !, Lunolin petit naturaliste (Lunolin, malýnaturalista)

Vstup na platformu IFcinéma : https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/streaming/animation
(Stránka bude sprístupnená od 14. do 31. októbra.)

Zdroj: institutfrancais.sk

Ďalšie termíny


22. 10. 2020 Štvrtok BRATISLAVA Akcie v Bratislave
22. 10. 2020 Štvrtok

22. 10. 2020 Štvrtok BANSKÁ BYSTRICA Akcie v Banskej Bystrici
22. 10. 2020 Štvrtok

22. 10. 2020 Štvrtok PREŠOV Akcie v Prešove
22. 10. 2020 Štvrtok

22. 10. 2020 Štvrtok KOŠICE Akcie v Košiciach
22. 10. 2020 Štvrtok

23. 10. 2020 Piatok BRATISLAVA Akcie v Bratislave
23. 10. 2020 Piatok