Štátna opera reaguje na pandemickú situáciu presunom časti svojich aktivít do online priestoru. Zapojila sa do celoslovenského projektu online vysielania inscenácií a koncertov inštitúcií zriaďovaných Ministerstvom kultúry SR Online Živé umenie. Jednotlivé produkcie budú za poplatok dostupné na stránke https://navstevnik.online. Záznam predstavenia operety Zem úsmevov budú mať naši diváci taktiež možnosť zhliadnuť v online priestore už počas mesiaca november.

Opereta Zem úsmevov zobrazuje dva odlišné svety, medzi ktorými hľadá svoje miesto najviac ospevovaný jav v dejinách divadla – láska. V tomto prípade ide o lásku viedenskej slečinky Lízy a čínského princa Su-Čonga, ktorá sa trpko potýka s tradičnými predsudkami, zákazmi a odporúčaniami. Pohľad na svet lásky je odlišný podľa toho, či sa naň dívame z východu alebo zo západu. Ale téma lásky je v operete Zem úsmevov podaná predsa len inak než vo väčšine operiet.

Majster Lehár sa odchyľuje od konvencie a nahrádza obvyklé veselé a neviazané operetné finále nostalgickým záverom. Lebo v lehárovskej Číne je to tak. Aj keď sa láske nedarí, na tvári musí ďalej žiariť úsmev, aby nikto nevidel, že srdce krváca.

Romantická opereta v 3 dejstvách v slovenskom jazyku.

 

Hudobné naštudovanie:  Ján Procházka
Dirigent: Ján Procházka
Réžia: Jana Andělová Pletichová
Kostými: Tomáš Kypta
Scéna: David Bazika
Zbormajsterka: Iveta Popovičová


GRÓF LICHTENFELS: Štefan Šafárik a.h., Ján Haruštiak a.h.
LÍZA, jeho dcéra: Katarína Procházková, Eva Melichaříková a.h.
GUSTÁV von POTTENSTEIN: Anton Baculík a.h., Csaba Kotlár a.h.
LICHTENFELSOV SLUHA: Juraj Kašša
PRINC SOU CHONG: Dušan Šimo, Martin Gyimesi a.h.
PRINCEZNÁ MI, jeho sestra: Oľga Bezačinská a.h., Lenka Jombíková a.h.
ČANG, ich strýko: Igor LackoIvan Zvarík
FU-LI, tajomník čínskeho veľvyslanectva: Karol Kurtulík
VRCHNÝ EUNUCH: Peter Schneider, Ján Haruštiak a.h.

Text: Ludwig Herzer a Fritz Lӧhner podľa Viktora Léona
Preklad: Miro Procházka