Srdečne vás pozývame na perfomatívnu situáciu Živý Gradient, ktorá sa bude konať v sobotu 12. 6. 2021 od 17:00 do 19:00 hod v Beastre a jeho blízkom okolí.

Maja Štefančíková a Dana Tomečková: Živý Gradient
Priestorová spolupráca: Matej Gavula
Hudobná spolupráca: Petra Noskaiová
Performerky a performer: Kristína Miklovičová, Petra Noskaiová, Silvia Sviteková, Terézia Števuliaková, Jozef Vaľo
Technická spolupráca: Ján Gašparovič, Ľubo Šoška
Grafický dizajn: Aurélia Garová
Miesto: Beastro, Mikulášska 27, 811 01 Bratislava
Dátum: 12. 6. 2021, 17:00 – 19:00 hod.

Esencia súčasného pocitu je extraktom spleti podnetov, ktoré pôsobia na naše zmysly. Súčasný pocit je založený na princípe synestézie. Spočíva v tom, že akýkoľvek podnet pôsobiaci na daný zmyslový orgán vyvoláva mimo našej vôle taktiež podnet charakteristický pre iný zmyslový orgán. Vraví sa tomu aj farebný sluch. Z týchto základov vychádza performatívna situácia s názvom Živý Gradient.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Podujatie sa uskutoční v súlade s aktuálnymi protipandemickými opatreniami. 
Všetci účastníci musia dodržiavať aktuálne platné opatrenia.