Sledujte online prednášku Peter Szalay: Technokrati či piráti techniky. K premenám bratislavského hradného kopca, v stredu 8. 12. o 18:00.

V Bratislave sa ukončuje jedna z najtraumatickejších architektonických a urbanistických premien mesta: prestavba hradného brala a podhradia. Postupné ubúdanie z hradného kopca, ktoré aktuálne sledujeme pri výstavbe novej Vydrice je akousi metaforou pre nakladanie s touto vzácnou mestskou štvrťou. Prednáška bude exkurzom do spletitého vývoja hradného kopca počas uplynulého storočia. Predstaví menej známe vízie a významné osobnosti, ktoré sa podieľali na formovaní dnešného podhradia. Nebude len históriou búrania a plánovania územia hradného kopca, ale aj zamyslením sa nad realitou súťaženia a výstavby Podhradia v ostatných rokoch.

Prednáška je súčasťou sprievodného programu k výstave Celok je menší ako súčet jeho častí.