V prednáške sa budeme zaoberať problematikou tukov. Objasníme, akú úlohu majú všeobecne tuky v našom organizme, ako na náš organizmus vplýva cholesterol a aký vplyv má konzumácia tukov na naše zdravie. Zároveň sa budeme venovať experimentálnym modelom, ktoré sú vhodné na sledovanie obezity a stručne poukážeme na mechanizmy vzniku dyslipidémie a obezity. A keďže sa prednáška koná už v pokročilom čase predvianočných príprav, prednášajúca nám prezradí aj niektoré recepty, ktoré sú vhodné na vianočné pečenie „bez výčitiek“, teda s použitím zdravých tukov v primeranom množstve.

O prednášajúcej:

Doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc. je vedeckou pracovníčkou Centra experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied (CEM SAV) v Bratislave a prezidentkou Medzinárodnej spoločnosti pre patofyziológiu. Má vyše 30-ročné skúsenosti s kardiovaskulárnym výskumom a vývojom liečiv zameraných na liečbu hypertenzie a kardiovaskulárnych porúch.

Otázky pre prednášajúcu môžete zasielať mailom na vnd@cvtisr.sk do 12. 12. 2022. Videozáznam z podujatia bude neskôr zverejnený na YouTube CVTI SR.