Vedátor Vás pozýva na štvrté tohtoročné pokračovanie besied so slovenskými vedcami a vedkyňami. Stretneme sa v KC Dunaj v Bratislave alebo online kdekoľvek a budeme začítať už tradične o 19:30.


Rozprávať budú:
– Matej Lorko z Národohospodárskej fakulty Ekonomickej Univerzity v Bratislave,
– Katarína Maráková z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
– Matúš Hyžný z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.


Vstupné bude 5 EUR a lístky si môžete rezervovať na https://forms.gle/1xtPx6REYGf64CeD9.


V roku 2022 naše akcie podporili Nadácia ESET a Nadačný fond Slovenských elektrární pri Nadácii Pontis.


Tešíme sa na Vás.