Iniciatíva "Poďme sa zabávať s cudzími jazykmi" sa nám celkom dobre rozbehla:
Na úvodné stretnutie sme zatiaľ pozvali len ľudí, ktorí už nejaké jazyky aspoň čiastočne poznajú a hovorili sme o možnostiach ako sa dá jazyk viac osvojiť než naučiť. Či už individuálne, vo dvojici alebo skupine. Vyskúšali sme si zbežne niekoľko z vyše 20 nenásilných a viac-menej ľahkých aktivít, ktoré možno cvičiť aj bez lektora.
Čo je ale hlavné: vytvorili sme tri jazykové skupiny /nemčina, angličtina, taliančina/, ktoré sa začali týždenne stretávať a baviť sa spolu so "zrozumiteľnými jazykovými podnetmi".

Teraz otvárame aj ľuďom, ktorí žiaden cudzí jazyk vôbec neovládajú, ale chceli by. Prihláste sa na úvodné 90 minútové stretnutie, s podobným obsahom, ktoré ale prispôsobíme úplným nováčikom. Nemusíte mať obavy, nikto vás nebude skúšať, ale ak budete chcieť vyskúšate si prakticky zopár ľahkých aktivít.
Tieto môžete používať aj sami alebo s "jazykovým partnerom". A ponúkame tiež vytvorenie skupiny pre úplne začiatočnícku angličtinu. Táto sa bude pravidelne stretávať a zdieľať "zrozumiteľné jazykové podnety" na primeranej úrovni. Prítomný bude vždy tiež aspoň jeden účastník na vyššej úrovni, ktorý pri aktivitách môže byť veľmi užitočný.

Chcete sa naučiť aspoň základy cudzieho jazyka? Pripojte sa k nám na stretnutie s pánom RNDr. Jánom Krajčíkom.
Pondelok 17.1.2022 o 10:00
Kreatívne centrum Vitaja, Ventúrska 3, Bratislava

Vstup voľný, zatiaľ však len v režime OP, ako to nariadenia vlády SR povoľujú. Potrebná rezervácia miesta vopred na staledobri@gmail.com s uvedením jazyka v ktorom sa chcete rozvíjať