Vyhľadať podujatie

Podtatranská knižnica v Poprade

Podtatranská ul. 1548/1
058 01 Poprad
Slovensko

www.kniznicapp.sk
kniznica@kniznicapp.sk
+421 52 772 95 68O nás

Otv. hodiny september-apríl: Centrum - oddelenie náučnej literatúry, oddelenie beletrie, oddelenie pre deti: po, ut, štv, pia: 8.00-18.30, str: 13.00-18.30, so: 8.00-12.00, ne: zatvorené; Oddelenie umenia pobočka Spišská Sobota; Pobočka JUH 1 - Výkrik: po-ut, štv-pia: 9.00 - 17.00, str, so, ne: zatvorené; Pobočka JUH 3: po, ut, štv, pia: 13.00-17.00, str, so, ne: zatvorené.

STÁLA VýstavA

S knihou ma baví svet – 4. ročník

Výstava výtvarných prác žiakov základných a materských škôl. Podtatranská ulica č. 1 Centrum – oddelenie pre deti

V rámci Národného týždňa manželstva (11. 2. – 17. 2. 2019) pripravujeme Večerníček v knižnici – pobočka Juh 1. Zabávajme sa v knižnici so spoločenskými hrami – Podtatranská ulica č. 1. V spolupráci s POS v Poprade, Školským úradom Poprad, Školským úradom Veľký Slavkov, sa uskutočnia v priestoroch knižnice Podtatranskej ul. č. 1 obvodové kolá Hviezd. Kubína – 27. a 28. Feb. 2019 o 9,00


 

Podtatranská ulica 1, Centrum

 

Kultúrno - vzdelávacie podujatia v spolupráci so školami

 

8.02.2019 o 9,00 Jozef Cíger Hronský deťom

Bábkové predstavenie kníh slovenského autora, kde hlavní hrdinovia rozprávajú o svojom tvorcovi a jeho knihách. Práca s knihami J. C. Hronského: Budkáčik a Dubkáčik, Smelý zajko v Afrike, Tri múdre kozliatka. ZŠ s MŠ Komenského

 

12.02.02019 o 8,00 Krajinka Bodliačikovo

Zážitkové čítanie k uvedenej knihe. Pomocou príbehov priblížiť deťom témy ako pretvárka, klamstvo a ich dopad na medziľudské vzťahy. Práca s knihou Jozefa Kollára Krajinka Bodliačikovo. ZŠ s MŠ Komenského

 

12.02.2019 o 9,00 Ako Jožko Pletko poplietol si všetko

Bábkové predstavenie tvorby Kristy Bendovej v podaní hlavného hrdinu jednej z autorkiných kníh Jožka Pletka. Práca s knihami Kristy Bendovej: Ako Jožko Pletko poplietol si všetko, Osmijankove rozprávky, Povedačky, Čiernobiela rozprávka, Dobrodružstvá Samka Klamka, Opice z našej police, Čačky-Hračky, Bola raz jedna trieda. ZŠ s MŠ Komenského

 

12.02.2019 o 10,00 Ako Jožko Pletko poplietol si všetko

Bábkové predstavenie tvorby Kristy Bendovej v podaní hlavného hrdinu jednej z autorkiných kníh Jožka Pletka. Práca s knihami Kristy Bendovej: Ako Jožko Pletko poplietol si všetko, Osmijankove rozprávky, Povedačky, Čiernobiela rozprávka, Dobrodružstvá Samka Klamka, Opice z našej police, Čačky-Hračky, Bola raz jedna trieda. ZŠ s MŠ Komenského

 

12.02.0019 o 11,00 Podivuhodné príbehy siedmych morí

Zážitkové čítanie k uvedenej knihe. Prostredníctvom literárne- humorného textu priblížime deťom tvorbu autora a porovnáme ju so skutočnými cestami objaviteľov neznámych zemí, a zároveň ich oboznámime s objavnou výpravou kapitána Cooka. Práca so slovníkmi, encyklopédiami, literárne hry a orientácia vo fonde knižnice. Práca s knihami: Ján Uličianský: Podivuhodné príbehy siedmych morí, Snehuliacke ostrovy, Slovník slovenských spisovateľov, Albert Jedlička: Slávni cestovatelia, Richard Humble: Objavitelia neznámych diaľok, Hermann Melville: Biela veľryba. ZŠ s MŠ Komenského

 

14.02.2019 o 10,00 Ako Jožko Pletko poplietol si všetko

Bábkové predstavenie tvorby Kristy Bendovej v podaní hlavného hrdinu jednej z autorkiných kníh Jožka Pletka. Práca s knihami Kristy Bendovej: Ako Jožko Pletko poplietol si všetko, Osmijankove rozprávky, Povedačky, Čiernobiela rozprávka, Dobrodružstvá Samka Klamka, Opice z našej police, Čačky-Hračky, Bola raz jedna trieda. ZŠ s MŠ Komenského

 

14.02.2019 o 12,00 Podivuhodné príbehy siedmych morí

Zážitkové čítanie k uvedenej knihe. Prostredníctvom literárne- humorného textu priblížime deťom tvorbu autora a porovnáme ju so skutočnými cestami objaviteľov neznámych zemí, a zároveň ich oboznámime s objavnou výpravou kapitána Cooka. Práca so slovníkmi, encyklopédiami, literárne hry a orientácia vo fonde knižnice. Práca s knihami: Ján Uličianský: Podivuhodné príbehy siedmych morí, Snehuliacke ostrovy, Slovník slovenských spisovateľov, Albert Jedlička: Slávni cestovatelia, Richard Humble: Objavitelia neznámych diaľok, Hermann Melville: Biela veľryba.ZŠ s MŠ Komenského

 

15.02.2019 o 9,00 O Guľkovi Bombuľkovi

Zážitkové čítanie o nezbednom Guľkovi- hlasné čítanie úryvkov z knihy s komentovaním prečítaného, dôraz na pochopenie textu. Práca s knihou Márie Ďuríčkovej O Guľkovi Bombuľkovi. ZŠ s MŠ Komenského

 

20.02.2019 o 10,00 Maťko a Kubko

Zážitkové čítanie. Pomocou knižných úryvkov a videonahrávok deti spoznajú rozdiel medzi životom v meste a na vidieku. Poukázanie na dôležitosť priateľstva a pomoci. Práca s knihou Marianny Grznárovej Maťko a Kubko. ZŠ s MŠ Komenského.

 

Zmena plánovaných podujatí vyhradená !

 

Oddelenie umenia Spišská Sobota

 

Kultúrno - vzdelávacie podujatia v spolupráci so školami

 

04.02.2019 o 10,00 Lov slov. J. Pavlovič

Literárne pásmo o živote a tvorbe spisovateľa. Rôzne hry so slovami a vetami.

ZŠ s MŠ Spišská Sobota 4. C

 

05.02.2019 o 10,00 Zlatá brána slovenskej poézie.

Literárne pásmo o živote a tvorbe Ľ. Podjavorinskej a tvorba spisovateľov detskej poézie. K.

Bendová, J. Navrátil, M. Rúfus... ZŠ s MŠ Spišská Sobota 2. B

 

07.02.2019 o 10,00 Lov slov. J. Pavlovič

Literárne pásmo o živote a tvorbe spisovateľa. Rôzne hry so slovami a vetami. ZŠ s MŠ Sp.Sobota 4. A

 

11.02.2019 o 10,00 ZŠ s MŠ Hodina informačnej výchovy pre materské školy a hodina Muzikoterapie.

Informačná výchova – hygienické návyky pri čítaní a správne zaobchádzanie s knihou, rozprávky

o zvieratkách, záložky do knihy. ZŠ s MŠ Spišská Sobota

 

12.02.2019 o 9,00 Cestujeme s Ďurom Truľom. J. Navrátil

Literárne pásmo. Predstavenie spisovateľa a jeho tvorbu cez hrdinu Ďura Truľa, hlasné čítanie

ukážok. ZŠ s MŠ Spišská Sobota 3. A

 

12.02.2019 o 10,45 Klenoty ľudovej slovesnosti.

Povesti z regiónu Spiša. Povesti, ktoré sa šírili z pokolenia na pokolenie svedčia o nespútanej

obrazotvornosti ľudových rozprávačov. ZŠ s MŠ Spišská Sobota 5. B

 

14.02.2019 o 10,00 Zlatá brána slovenskej poézie.

Literárne pásmo o živote a tvorbe Ľ. Podjavorinskej a tvorba spisovateľov detskej poézie. K.

Bendová, J. Navrátil, M. Rúfus... ZŠ s MŠ Spišská Sobota 2. A

 

25.02.2019 o 8,30 Krajina zázračno. D. Hevier

Predstavenie spisovateľa, jeho tvorbu, čítanie a počúvanie ukážok z jeho kníh. ZŠ s MŠ Matejovce 3. A

 

26.02.2019 o 8,30 Vysoké Tatry

História a zaujímavosti. ZŠ s MŠ Matejovce 6. A

 

28.02.2019 o 8,30 Zlatá brána slovenskej poézie.

Literárne pásmo o živote a tvorbe Ľ. Podjavorinskej a tvorba spisovateľov detskej poézie. K.

Bendová, J. Navrátil, M. Rúfus... ZŠ s MŠ Matejovce 2. A

 

Zmena plánovaných podujatí vyhradená !

 

 

Pobočka Juh 1

 

Kultúrno - vzdelávacie podujatia v spolupráci so školami

 

07.02.2019 o 11,45 Mne sa to nemôže stať

Skutočné príbehy mladých narkomanov. Drogová závislosť, hlavne u mladistvých, je jedným zo závažných sociálno-patologických javov, ktoré v súčasnej dobe naberajú na intenzite. Prostredníctvom vybraných príbehov z pripravených kníh poukázať na problém drogovej závislosti, riešenie tohto pálčivého problému, priorita rodiny a školy pri výchove mladistvých. ZŠ s MŠ Dostojevského

 

07.02.2019 o 12,40 Bájny svet legiend a mýtov

Čo je mýtus, legenda, báj, charakteristika a rozdelenie. Najznámejší hrdinovia gréckych a rímskych bájí, antické úslovia. Práca s konkrétnymi ukážkami a powerpointová prezentácia. ZŠ s MŠ Dostojevského

 

07.02.2019 o 16,00 Večerníček v Podtatranskej knižnici

Podvečerné čítanie známych aj neznámych rozprávok pre deti spojené s hrami a premietaním.

Predškoláci mesta Poprad

 

11.02.2019 o 10,00 O Guľkovi Bombuľkovi

Zážitkové čítanie o nezbednom klbku vlny- hlasné čítanie úryvkov z knihy s komentovaním

prečítaného, pochopenie textu. ZŠ s MŠ Dostojevského

 

12.02.2019 o 9,00 Rozprávkový kufrík Pavla Dobšinského

Predstavenie života a tvorby najvýznamnejšieho slovenského autora a zberateľa ľudových rozprávok. Ukážky, hádanie rozprávok, archaizmy v rozprávkach, skladanie portrétu autora. ZŠ s MŠ Dostojevského

 

12.02.2019 o 10,00 Heviho škola tvorivosti

Predstavenie tvorivého života Daniela Heviera, rozprávky, básne a texty piesní. Úryvkami z kníh

a nahrávok vzbudiť u detí záujem o ich prečítanie.ZŠ s MŠ Dostojevského

 

14.02.2019 o 9,00 Abeceda spať mi nedá

Prváčikovia sa zábavnou formou zoznamujú so školou a písmenkami. Rozprávkové príbehy,

básničky a rečňovanky ZŠ s MŠ Dostojevského

 

14.02.2019 o 10,00 Rozprávkový kufrík Pavla Dobšinského

Predstavenie života a tvorby najvýznamnejšieho slovenského autora a zberateľa ľudových

rozprávok. Ukážky, hádanie rozprávok, archaizmy v rozprávkach, skladanie portrétu autora.

ZŠ s MŠ Dostojevského

 

14.02.2019 o 16,00 Večerníček v Podtatranskej knižnici

Podvečerné čítanie známych aj neznámych rozprávok pre deti spojené s hrami a premietaním.

Predškoláci mesta Poprad

 

15.02.2019 o 10,00 Lebo musím

Zážitkové čítanie ku knihe G. Futovej. Deti sa zoznamujú s hlavným hrdinom knihy, ktorý nerád

číta a okrem školy svojej mame spôsobuje vždy ďalšie a ďalšie starosti. Prečo je dôležité čítať?

Môže byť čítanie zábavné? Rozhovor s deťmi nielen o škole, ale aj o medziľudských vzťahoch

a riešení konfliktov. ZŠ s MŠ Dostojevského

 

21.a 28.02.2019 o 16,00 Večerníček v Podtatranskej knižnici

Podvečerné čítanie známych aj neznámych rozprávok pre deti spojené s hrami a premietaním.

Predškoláci mesta Poprad

 

Zmena plánovaných podujatí vyhradená !

 

 

Pobočka Juh 3

 

Kultúrno - vzdelávacie podujatia v spolupráci so školami

 

6. 2. 2019 o 9,00 Informačná výchova.

Čo je knižnica, ako sa stať čitateľom, ako sa narodí kniha, správanie ku knihám, ako si hľadať

knihy. Spojená škola Letná 1. N

 

6. 2. 2019 o 10,00 Informačná výchova.

Čo je knižnica, ako sa stať čitateľom, ako sa narodí kniha, správanie ku knihám, ako si hľadať

knihy. Spojená škola Letná 1. S

 

13. 2. 2019 o 9,00 Informačná výchova.

Čo je knižnica, ako sa stať čitateľom, ako sa narodí kniha, správanie ku knihám, ako si hľadať

knihy. Spojená škola Letná 1. C

 

13. 2. 2019 o 10,00 Osmijanko - riešenie ďalších úloh čitateľskej súťaže.

ZŠ s MŠ Jarná 3. C

 

Zmena plánovaných podujatí vyhradená !


Program

Pre toto vyhľadavanie sme nenašli žiadne udalosti