Ing. Dušan Chilý bude mať počas októbra v Krajskej knižnici v Žiline umiestnenú jeho autorskú výstavu Potulky krajinou. Hlavnou témou jeho tvorby je hlavne rozmanitá krása slovenskej krajiny, objekty ľudovej architektúry, zaujímavé historické a religiózne objekty, taktiež kvetinové zátišia a ďalšie témy. Preferovanými technikami sú: kresba, akvarel, olej a akryl. Výstava bude sprístupnená od 5. októbra.