Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozýva na online sériu súdnych procesov, ktoré otriasli dejinami Československa naprieč 20. storočím.

Jednotlivé prípady nám priblíži JUDr. Alexandra Letková, PhD., ktorá vyštudovala právo na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Následne pokračovala doktorandským štúdiom v odbore Teória a dejiny štátu práva. Aktuálne pôsobí ako odborná asistentka na Katedre dejín štátu a práva, na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Vo svojej vedeckej aj pedagogickej činnosti sa zameriava predovšetkým na dejiny trestného práva, obzvlášť v povojnovom období a v 50. rokoch 20. storočia, a to z pohľadu právnej histórie, právnej teórie a pridružených podmnožín (historická pamäť sociálny konštruktivizmus).

Vysielanie procesov bude prebiehať každý štvrtok od 11.02. – 15.04.2021 počas letného semestra v čase 17.00 - 18.00 hod. prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Prvý súdny proces nás čaká už 11.02.2021 od 17.00 hod. s názvom Operácia Anthropoid.

Nasledovať budú tieto súdne procesy:

  • 18.02.2021 - Trestnosť homosexuality
  • 25.02.2021 - Prečo sme Baťovcom nevrátili Bojnický zámok?
  • 04.03.2021 - Černovská masakra
  • 11.03.2021 - (Samo)vražda Jana Masaryka
  • 18.03.2021 - Martýr alebo zradca?
  • 25.03.2021 - Československý Robespierre
  • 01.04.2021 - Kauza Cervanová
  • 08.04.2021 - Nacistickí zločinci včera a dnes
  • 15.04.2021 - Milada Horáková vs. Ludmila Brožová

Pripojiť sa môžete prostredníctvom odkazu https://url.umb.sk/povstanie