Vyhľadať podujatie

Na počesť významného architekta Ladislava Hudeca

Študentky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici  Miriama Kubíková (Filozofická fakulta UMB) a Zuzana Kopšová (Ekonomická fakulta UMB) v spolupráci s Konfuciovým inštitútom pre obchod pri UMB spracovali a nahrali zaujímavé video na počesť významného architekta, rodáka z Banskej Bystrice Ladislava Hudeca. Je zamerané najmä na jeho tvorbu počas pobytu v Šanghaji (Park Hotel, Normandie Apartments, Grand Theatre, Wu´sHouse), kedy navrhol viac ako 60 budov, ktoré sa stali súčasťou kultúrneho dedičstva Šanghaja.

Uvedený nápad študentiek vznikol minulý akademický rok počas výučby výberového predmetu Čínskeho jazyka. Spolu s lektormi  počas letných prázdnin  pripravili krátke video.