Vyhľadať podujatie

Poznáme logo Roku slovenského dizajnu!

Rok 2021 bol na podnet Slovenského centra dizajnu (SCD) vyhlásený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky za Rok slovenského dizajnu (RSKD). Pri jeho príležitosti SCD vyhlásilo koncom minulého roka neanonymnú súťaž na logo. Do súťaže bolo prihlásených 29 návrhov od 24 autorov a autorských kolektívov.

Autorom víťazného loga, ktoré bude používané nielen na označenie podujatí SCD, ale aj spolupracujúcich subjektov, je grafický dizajnér Matej Vojtuš.

Päťčlenná odborná porota zložená z interných a externých odborníkov v oblasti dizajnu - Maroš Schmidt (SCD), Silvia Kružliaková (SCD), Ľubica Segečová, Pavol Bálik a Martin Bajaník, v prvom kole diskutovala o 7 návrhoch, ktoré najlepšie spĺňali zadanie. Vo finále vybrala tri návrhy, medzi nimi aj víťaznú prácu.

Na základe splnených kritérií určila porota nasledovné poradie:

  1. miesto získal návrh Mateja Vojtuša
  2. miesto získal návrh Rudolfa Vychovalého
  3. miesto získal návrh Jany Gavaldy Belanovej

Koncept loga RSKD – víťazný návrh Mateja Vojtuša (1.)

Víťazný koncept reflektuje výnimočnosť jednotlivých tohtoročných okrúhlych výročí slovenského dizajnu. Zároveň pracuje s myšlienkou roku ako uzavretého cyklu – kruhu. Návrh Mateja Vojtuša ponúka priestor k reflexii opakujúcich sa každodenností, drobných udalostí, ktoré sprevádza v bežnom živote dizajn.

Ako uviedol jeden z členov komisie Pavol Bálik: „Logo je súčasné, hravé, povýšené na vizuálny koncept, dá sa s ním pracovať a variovať v celoročnej komunikácii RSKD“. Navrhované logo artikuluje túto tému v podobe jednoduchého princípu – uzavretého nápisu do kruhu tvoreného rotujúcim, akcentovaným začiatočným písmenom slova, názvu či modelu. Tento koncept je aplikovateľný rovnako na anglickú verziu loga (Rok, The year).

Porotu návrh zaujal aj z dôvodu, že jeho princíp sa neobmedzuje len na podobu základného loga, ale dokáže ďalej systematicky pracovať aj s celou vizuálnou identitou RSKD.

Rotujúce, opakujúce sa elementy, hravo a systémovo vytvárajú rytmus informácií bez zjavného konca. Použitie logotypu si hľadá a prispôsobuje svoje miesto v rozmanitých orientáciách nastavení. Návrh používa autorské písmo geometrického grotesku (RSKD Grotesk) vytvorené na mieru k projektu. Typografické pricípy svojou vzdušnosťou voľne naväzujú na už existujúci logotyp Slovenského centra dizajnu.

Matej Vojtuš je študentom ateliéru Tvorby písma a typografie na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Prahe (UMPRUM). V predošlej praxi pôsobil ako grafický dizajnér v brnenskom vydavateľstve Host. V roku 2018 získal 2. miesto v kategórii „Profesionálny dizajn“ Národnej cene za komunikačný dizajn , a to za vizuál festivalu BRaK. V súčasnosti sa venuje grafickému dizajnu v rôznych podobách od tvorby vizuálnej identity značiek, eventov a festivalov, až po dizajn kníh. Spolu s Jozefom Ondríkom sa venuje tvorbe autorských písiem pod značkou Regular Lines.


Ukážka možnosť použitia, práce s logom v rámci konceptu

Návrh Rudolfa Vychovalého (2.)

Návrh loga Rudolfa Vychovalého má minimalistický a priamočiary charakter, obsahujúci písmeno D ako dizajn a číslovku 21 referujúcu na rok 2021.

Logo je svojou jednoduchosťou a kompaktnosťou použiteľné vo všetkých typoch digitálnych a printových výstupov, svojím ob­dĺžnikovým tvarom kompatibilné s logom Slovenského centra dizajnu, zároveň jeho flexibilita ponúka možnosť atraktívneho roz­pohybovania v rámci digitálnych platforiem, horizontálneho aj ver­tikálneho natiahnutia podľa príslušného kontextu.

Logo funguje v monochrómnej, čiernobielej variante. V prípade po­treby je možné logo používať aj v iných farebných odtieňoch, v závislosti od farebnej schémy sprievodného obsahu.

Porota ocenila praktickú stránku loga, rovnako jeho rozpoznateľnosť bez potreby hlbšieho kontextu a dobrú použiteľnosť na všetky druhy výstupov.

Návrh Jany Gavaldy Belanovej (3.)

Pri akomkoľvek návrhu autorka narážala na to, že logo sa obmedzuje len na istý druh písma alebo prezentuje len jeho tvorcu ale schopnosti slovenských dizajnérov sú niekde v úzadí.

Svoj návrh postavila na tom, že prenechala dizajnérom voľnú ruku. S dôverou v ich schopnosti umiestniť názov „Rok slovenského dizajnu 2021“, jeho skrátenú podobu i anglickú verziu podľa vlastného uváženia, tak aby čo najvhodnejšie dopĺňalo ich autorský dizajn a podporilo tak jeho kvalitu. Uvedené logo tak nemá len jednu definitívnu podobu, ale dáva dizajnérom možnosť vytvoriť pri jeho používaní logo vlastné. Každé z lôg by tak bolo originálom. Tento prístup označila porota za novátorský a ocenila jeho konceptuálnosť a nadčasovosť.