Vyhľadať podujatie

České centrum prináša umenie do ulíc Starého Mesta

Po úspešných výstavách Mestá bez nás, Prvé spoločné roky či Labyrint sveta prichádza České centrum s ďalšou kolekciou, ktorá oživí verejný priestor.

Výstavu Žena medzi vdýchnutím a vydýchnutím českej fotografky Dany Kyndrovej nájdete  na nábreží Dunaja v blízkosti sochy T. G. Masaryka a lavičky V. Havla a môžete si ju pozrieť aj v prípade, ak galérie ostanú zatvorené pre zlú pandemickú situáciu. Prístupná bude do 11. 4. 2021.  

Výstava je venovaná žene, jej údelu, postaveniu v spoločnosti, jej mystériu a oblúku jej života od narodenia po smrť. „Jej názov je inšpirovaný veršom Františka Hrubína, ktorý videl medzi prvými a poslednými vecami nesmírný krásný život,“ vysvetľuje autorka Dana Kyndrová. Snímky boli nafotené počas sedemdesiatych až deväťdesiatych rokov v rôznych krajinách vrátane Slovenska. Celý cyklus obsahujúci sto fotografií bol pod názvom Žena publikovaný knižne. Výstava sa už prezentovala v mnohých svetových metropolách – ako je New York,  Madrid,  Istanbul, Moskva, Varšava, Mníchov. Česká fotografka Dana Kyndrová sa preslávila svojimi snímkami z augusta 1968 a novembra 1989.

„Výstavu Žena medzi vdýchnutím a vydýchnutím Dany Kyndrovej sme sa rozhodli uviesť v marci, kedy si pripomíname medzinárodný deň žien, ktorým upriamujeme pozornosť na dôležitosť témy rovnoprávneho postavenia žien v našej spoločnosti. Zároveň sa opäť usilujeme ísť oproti našim návštevníkom a realizovať výstavy vo verejnom priestore,“ komentuje výstavný zámer riaditeľka Českého centra Monika Koblerová. 

Starostka mestskej časti Staré Mesto Zuzana Aufrichtová  vidí presah výstavnej témy do našej doby: „Túto výstavu považujem za veľmi dôležitú. Hoci ide o fotografie zo 70. až 90. rokov minulého storočia, sú nanajvýš aktuálne aj v súčasnosti, pretože ženy sú hrdinkami dnešných dní. Ženy sú v čase pandémie pod ohromným tlakom. Lockdown na ne kladie obrovské nároky, sú matkami, učiteľkami, popritom majú svoju prácu, mnohé pôsobia v prvej línii a mnohé, naopak, o prácu prišli. Faktom je aj nárast domáceho násilia a jeho obeťami sú opäť najmä ženy,“ upozorňuje starostka  Zuzana Aufrichtová.

Výstavu pripravilo České centrum a inštaláciu realizovalo vďaka podpore miestneho úradu Bratislava-Staré Mesto.