Bezplatné IT konzultácie pre seniorov na používateľskej úrovni.

Termín konzultácie treba vopred dohodnúť na 02/54431318 alebo vypozicky.krasna@mestskakniznica.sk

Miesto: Mestská knižnica v Bratislave, Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5