PRAVDIVO O NEPRAVÝCH ZUBOCH
OD REMESELNÍKA K DENTISTOVI A ZUBNÉMU TECHNIKOVI

O dávnych snahách ľudí o zhotovovanie zubných náhrad, či už z funkčného, či z estetického hľadiska, svedčia mnohé zachované artefakty, datované až do obdobia asi 2500 p. n. l. Najznámejší z najstarších opísaných nálezov „zubno-protetickej“ práce, nazývanej aj "Giza Bridge", v podobe dvoch zubov spojených zlatým drôtom a upevnených v ústach k susedným zdravým zubom, pochádza z egyptskej hrobky z obdobia IV. dynastie Starej ríše. Dosiahnutie funkčných a esteticky dokonalých "umelých zubov" bolo samozrejme podmienené a úzko späté aj s vývojom vedy a techniky.

Najkomplexnejšou zbierkou špecializujúcou sa na vývoj danej problematiky v podmienkach Slovenska, je kolekcia zubno-technickej techniky Slovenskej komory zubných technikov. Z vyše 600- kusovej kolekcie je návštevníkom v jednotlivých tematických celkoch novej expozície v sídelnej budove Slovenského technického múzea prezentovaných vyše 300 autentických predmetov na celkovej ploche 100 m2 . ,, Aj vďaka podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a prideleniu finančnej dotácie Slovenskému technickému múzeu na uskutočnenie zámeru premiestnenia zbierky zubnej techniky a následného vybudovania expozície s tematikou histórie "zubnolekárskej a zubnotechnickej techniky" opustila zbierka depozitáre na hrade Modrý Kameň a bola prijatá do odbornej úschovy Slovenského technického múzea,“ opisuje Námestníčka GR STM pre odborné činnosti – Mgr. Zuzana Šullová.

Rôzne prístroje, nástroje, pomôcky, vybavenie, stomatologické materiály, historická literatúra, ale aj zopár kuriozít svedčia o skutočne bohatej histórii zubno-technickej práce, vyvíjajúcej sa ruka v ruke so zubným lekárstvom.

Štylizovaná dioráma pracovne a ordinácie prvého slovenského dentistu Františka Kusku navodzuje tú správnu atmosféru – dôstojnú obdobiu formovania povolania dentistu. Mnohé z prezentovaného autentického mobiliáru a vybavenia či už zubnotechnických či zubnolekárskych pracovísk návštevníkov "vráti v čase" a ako predpokladá odborná garantka realizácie expozície Mgr. Martina Ďuricová: ,, ...starším možno pripomenie detstvo a mladším prinesie pocit úľavy, že dnes to už vyzerá inak."

„Podnetom pre vznik stálej expozície STM v Košiciach bola výstava na hrade Modrý Kameň. Záujem verejnosti o zbierku podnietil jej doplnenie o predmety súvisiace s vývojom profesie zubného technika. Zbierku Slovenskej komory zubných technikov pozostávajúcu z autentických predmetov, sme získali nákupom, ale aj darmi od členov komory a sympatizantov.“ Povedala prezidentka SKZT Mgr. Hana Dohálová, dipl. z. t.,

 

PREDMETY ZBIERKY ZUBNEJ TECHNIKY AKO EXPONÁTY EXPOZÍCIE

 

Pozornosť upúta šliapacia Morissonova vŕtačka ukrývajúca remeselné majstrovstvo výrobcov. Je najstarším a funkčným vystaveným exponátom (rok 1850), patria k nej aj vrtáčiky vyrobené hodinárskymi majstrami. Vzácna je leštička z polovice devätnásteho storočia a tlakové vulkanizačné kotly na kaučukové protézy. Nielen bežného návštevníka expozície, ale aj odborníka nadchne zubolekárska súprava, výrobok predvojnovej firmy Českomoravská Kolben-Daněk, skrinka asistent, horúco-vzdušný sterilizátor a tiež jeden z prvých zubných röntgenových prístrojov firmy SIEMENS. Spomedzi zubolekárskych nástrojov je potrebné spomenúť kliešte, ktoré vyrobil miestny kováč v oblasti Hriňová v polovici 19. storočia a používal ich na extrakciu bolestivých zubov. Kliešte sú originálne tým, že ich rukoväť je ukončená ohybom, do ktorého zapadal pri práci posledný prst, a tak nemohlo nastať zošmyknutie ruky. ,,Zahraniční výrobcovia tento jednoduchý, ale účinný „zlepšovák“ začali neskôr pri svojich výrobkoch tiež používať, takmer stopercentne môžeme predpokladať, že nezávisle od nápadu nášho kováča ‒ ale ktovie?,“ dopĺňa Mgr. Ďuricová.

Zbierka dentálnych kovov a zliatin Prvej slovenskej rafinérie Jozefa Böhma zo Žiliny. Sú v nej obsiahnuté v tej dobe všetky používané druhy zliatin. Odborníkov zaujme piecka na pálenie porcelánových koruniek švédskej výroby z r. 1923 a príslušná kazeta originálnych keramických hmôt. Staršie typy vrtáčikov v originálnych baleniach, prvá živica značky STELLON, rôzne technické kliešte na platinovanie, zlatnícka letovacia fúkačka, kazeta razidiel žuvacích plôšok, prístroje na vysekávanie a výrobu dutiniek, a ďalšie výrobky sa už z hľadiska rozvoja zubnej techniky stali historickými exponátmi. Za zmienku stoji odborná literatúra zo začiatku 20. storočia, kedy na našom území pracovali ako zubní technici najmä Nemci a Maďari, a preto je literatúra v jazyku nemeckom, maďarskom a anglickom. Pozoruhodné sú garnitúry amerických porcelánových zubov, zlatočipkové a platinočipkové, ktoré boli vyrobené v Palestíne. Významné miesto v expozícii zaujímajú inštrumenty a zariadenie z Ružomberka z vily spod Čebraťa od rodiny Kuskovej. František Kuska bol prvým známym slovenským skúšaným zubným technikom, dentistom.

---------------------------------------
Názov: Pravdivo o nepravých zuboch. Od remeselníka k dentistovi a zubnému technikovi.
Námet a scenár: Mgr. Martina Ďuricová; Mgr. Zuzana Šullová
Odborná spolupráca: Mgr. Hana Dohálová, dipl. z. t.; Mgr. Otto Wiesler, dipl. z. t.; Ján Ondrejka, dipl. z. t. (Slovenská komora zubných technikov)
Výtv. a priestor. riešenie: interiérový dizajn ZAKEE – Mgr. art. Barbora Šutáková; Ing. Daniel Šintaj
Realizácia: COPYVAIT s. r. o.
Miesto realizácie: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice
Termín sprístupnenia: 12. 4. 2019; 15.00 hod.

www.stm-ke.sk│FB: Slovenské technické múzeum