Komická spevohra v 3 dejstvách v českom jazyku

Zakladateľské dielo českej modernej opery, ktoré je mimoriadne obľúbené i na Slovensku. Jej premiéra v roku 1866 okamžite zaznamenala úspech a napriek jej výrazne ľudovému koloritu veľmi skoro prekročila rámec národnej hudobnej literatúry a dnes patrí k zlatému fondu svetovej komickej opery.  Toto hravé, bezprostredné a navýsosť tanečné dielo prenáša divákov na dedinskú púť. Všetci sú veselí, len Marienka sa trápi – čaká ženícha, za ktorého sa má vydať tak, ako to dohodol jej otec. Marienkin milý, Janík, sa ju snaží uistiť, že ich láska je verná a prekoná všetky nástrahy. Do dediny prichádza aj dohadzovač Kecal, aby dojednal svadbu Marienky s koktavým Vaškom... Dielo je vhodné pre rodiny s deťmi, pre náročných divákov i pre tých, ktorí operné umenie len objavujú.

Premiéry: 14.10.2022; 15.10.2022

Hudobné naštudovanie: Ján Procházka
Dirigent:Ján Procházka
Réžia: Zuzana Fischer
Zbormajster: Daniel Simandl
Pohybová spolupráca: Zuzana Lisoňová
Scéna: Lucia Šedivá
Kostýmy: Lucia Šedivá
Libreto: Karel Sabina
Dramaturgia: Alžbeta Lukáčová

MAŘENKA: Michaela KuštekováPatrícia Malovec
JENÍK: Dušan Šimo, Jozef Gráf
KECAL: Ivan Zvarík, Michal Onufer
KRUŠINA: Zoltán Vongrey, Marián Lukáč
ĽUDMILA: Oľga Hromadová, Eva Šeniglová
VAŠEK: Peter Račko, Martin Gyimesi
HÁTA: Eva LuckáMichaela Šebestová
MÍCHA: Martin Popovič, Roman Krško
ESMERALDA: Katarína Procházková, Jakuba Šeniglová
PRINCIPÁL:  Juraj Kašša, Dušan Kuchár
INDIÁN: Gabriel Sárossy

Spoluúčinkuje: orchester a zbor Štátnej opery a Balet Štátnej opery
Koncertný majster: Oldřich Husák