10. ročník edukačného projektu Prednášky o súčasnom výtvarnom umení nadväzuje na predchádzajúce ročníky realizované od roku 2011 so zameraním na rôzne médiá a témy (mediálne umenie; politické a angažované umenie; socha, inštalácia, objekt a verejný priestor; fotografia a jej premeny v čase, architektúra; dizajn; grafika). V roku 2020 sa projekt zameral na súčasné podoby média maľby.

Prednáškový cyklus vychádza z aktuálnej a naliehavej potreby predstaviť problematiku pojmov, východísk a tém, na základe ktorých možno preniknúť hlbšie k dielam súčasného umenia. Zámerom je prebudiť záujem širokej verejnosti o súčasné umenie prostredníctvom prednášok (prezentácií) teoretikov umenia a iných odborníkov v oblasti slovenského a svetového súčasného umenia. Projekt sa snaží riešiť problém „neprístupnosti“ súčasného umenia pre bežného návštevníka galérie. Ponúka im získať poznatky o súčasnom umení, na základe ktorých preniknú hlbšie do danej problematiky. Prednášky pozostávajú z teoretickej časti, prezentácie obrazového materiálu a z otvorenej diskusie v závere večera.

PROGRAM

6. 10. 2020 o 18.00 hod.
Silvia L. Čúzyová: Asanácie a sanácie tradície.
Maliarske sympózium Moravany

20. 10. 2020 o 18.00 hod.
Lucia G. Stach: Maľba v intermediálnej „kultúrnej situácii“

27. 10. 2020 o 18.00 hod.
Beata Jablonská: Chvála žánru.
Obrazy krajiny v súčasnej maľbe

3. 11. 2020 o 18.00 hod.
Nina Gažovičová: Maľba vs. trh.
Súčasná maľba a jej postavenie v trhovom prostredí

10. 11. 2020 o 18.00 hod.
Klaudia Kosziba: Techniky pozorovateľa.
Poznámky k súčasnosti (nielen) maľby

24. 11. 2020 o 18.00 hod.
DISKUSIA: Na slovíčko s mladou maľbou – Žofia Dubová, Ľudmila Hrachovinová, Lucia Oleňová a Dominik Hlinka v rozhovore s kurátorom Adriánom Kobetičom

Online formou na www.nitrianskagaleria.sk a facebook.com/nitrianska.galeria