Vyhľadať podujatie
events/2020/02/admid0000/images/modlitba dreva.jpg

MODLITBA DREVA

Táto udalosť sa už konala v minulosti !
SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove pripravuje výstavu "Modlitba dreva", ktorej otvorenie sa uskutoční dňa 6. februára 2020 (štvrtok) o 17:00 hod. v budove múzea na ul. Masarykovej č. 20, Prešov, 1. poschodie.

Na výstave budú prezentované fotografie Ing. Milana Malasta, narodeného v roku 1965 v Starej Ľubovni, kde žije a pôsobí aj v súčasnosti, zachytávajúce sakrálne drevené stavby - gréckokatolícke a pravoslávne chrámy, ktoré mapujú prostredie, kde žili a žijú Rusíni na Slovensku. Chrámy na územní Slovenska potvrdzujú svoju výnimočnosť aj tým, že sú zaradené medzi NKP (Národné kultúrne pamiatky) a niektoré sú súčasťou pamiatok UNESCO.

Autor sa fotografiou sa vážnejšie zaoberá od roku 1984 a fotografovanie mu otvára nový životný priestor, je mu relaxom, hrou a prirodzeným spôsobom nazerania na svet. Je prostriedkom vizuálnej komunikácie, vzťahom k tradíciám, ku koreňom kultúry, k dedičstvu otcov a prameňom viery". Ing. Milan Malast je od roku 2016 nositeľom fotografického titulu AFIAP.

Trvanie výstavy: od 6. 2. 2020 do 6. 5. 2020

www.snm.sk