Najväčšia konferencia o budúcnosti trhu práce pre maturantov! 

Pokrok nevyhnutne prináša zmeny a tie sa odrazia najmä na trhu práce. Umelá inteligencia, automatizácia, robotizácia... – to všetko mení potreby zamestnávateľov a mladí ľudia sa budú musieť vedieť adaptovať, aby sa na trhu práce dokázali dobre uplatniť. Slovenský trh práce je pri tom spomedzi všetkých krajín OECD najviac ohrozený dopadom týchto zmien.

Cieľom konferencie READYCON je poskytnúť študentom prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, aby vedeli podnikať kroky, ktoré im pomôžu nájsť uplatnenie v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí. Našou víziou je každoročne pomôcť tisíckam študentov pripraviť sa na budúci svet práce a podporiť tak ich plynulý prechod od školskej lavice k zmysluplnej pracovnej pozícii. 

Okrem trhu ako celku sa budeme v druhej časti konferencie, počas šiestich paralelne prebiehajúcich panelov, zameriavať na budúcnosť práce v oblastiach Elektrotechniky, Informačných technológií, Strojárstva, Stavebníctva, Zdravotníctva a Obchodu.

Zistite viac na www.readycon.sk