Zdalo by sa, že diela autorov Vianočného salónu 2020 budú mať rovnaké alebo podobné atribúty ako tie, ktoré sa prezentujú na väčšine internetového predaja – nadbiehanie vkusu prijímateľa, ľúbivosť a istá jednotvárnosť vo výbere žánrov, výtvarných techník i ľahko komunikovateľný štýl výtvarného vyjadrenia.

Už prvý pohľad na terajšiu výstavu v priestoroch mestskej galérie presviedča, že tomu tak nie je. Vyše päťdesiat diel dvadsiatich autorov upúta obsahovou rozmanitosťou – krajina, zátišie, portrét, figúra i abstrakcia s rovnako nuansovanou sémantikou – vecnou logikou, vážnosťou, elégiou, dramatickosťou či myšlienkovou nezáväznosťou a hravosťou. Najvýraznejšie sa to pociťuje pri krajinomaľbe, kde nachádzame vecne, impresívne, poeticky, monumentálne ale aj dekoratívne pochopenú slovenskú krajinu rôzneho typu. Figurálna maľba ako celok sa pohybuje v zaujímavom sujetovom svete vážneho, tragikomického či elegického a dá sa pochopiť ako reflexia na dnešný zložitý ( nie príliš radostný) svet.

Vo výbere foriem, materiálov, štýlov a techník výtvarného vyjadrenia je zjavná istá ustálenosť až konzervatívnosť. Málo početné sochárske diela by možno samy o sebe pôsobili epizodicky, ale v spojení s priestorom a maliarskou expozíciou tvorí organický celok. Návštevníkovi môže byť len ľúto, že ich nebolo viac.
Fakt, že autori vyberali svoje diela pre výstavu bez limitujúcich obmedzení (námet, technika, čas) sa ukázal ako protichodný – raz napomáhal ucelenosti kolekcie tvorcu, inokedy naopak, akoby išlo o diela rôznych subjektov. Prakticky sa to pociťovalo pri inštalácii výstavy v historických priestoroch galérie. Tie samy o sebe majú pôvab, ale zároveň svojou členitosťou nielen spájajú ale aj oddeľujú, čo by možno sám autor chcel mať vystavené spolu.

V dnešných časoch, keď si pomaly zvykáme vnímať aj výtvarné umenie takmer iba v online priestore či virtuálnej podobe, osamotený návštevník galérie určite ocení, že v krásnych priestoroch Caraffky nájde obrazy a sochy v ich konkrétnej materiálovej podobe. Rôznosť výtvarných druhov, žánrov a štýlov tu vytvára jednotu – jednotu v mnohosti i jednotu umeleckého diela a architektúry. Zaslúžili sa o to nielen vystavujúci umelci, ale predovšetkým Mgr. Miroslav Pribiš, ktorý je inšpirátorom myšlienky Vianočného salónu 2020, jeho organizátorom i jedným z autorov.

- PhDr. Ján Bartko

-------------------

Vianočný salón Dielo.eu 2020, mestská galéria Caraffka v Prešove, 8.12 - 24.1.2021

Vystavujúci autori : Ján BARTKO – Marek BETKA – Miroslav BUCHER – Jana ČEPA – Hubert ČEPIŠŠÁK – Jonsy GÁLL – Miriam KAVULIČOVÁ TOMAŠIAKOVÁ – EVA KORNUCIKOVÁ – Rastislav KOTÁL – Kamil KOZUB – Ladislav MAJOROŠI – Roland NEUPAUER – Miro PRIBIŠ – Milan PUČAN – Margita REŠOVSKÁ – DuŠan SCHOLTZ – Ivan SOROKA – Jaroslav STAVIŠČÁK – Martina ŠTECOVÁ – Tomáš TURZÁK

Všetky diela vystavené na Vianočnom salóne DIELO.EU 2020 si môžete pozrieť a zakúpiť TU…