Projekt Mladá Nová scéna

DIVADLO, KTORÉ ŤA DOSTANE!

Punk Rock je hra známeho britského autora školskej drámy Simona Stephensa, ktorú s úspechom uvádzajú divadlá na celom svete a ktorá veľmi prirodzeným a mladému divákovi blízkym jazykom hovorí o tolerancii a násilí.

Hra PUNK ROCK skúma problémy a svet skupiny dnešných tínedžerov, ktorí sa pripravujú na maturitu a plánujú štúdium na vysokej škole. Žijú svoje každodenné životy. Sú šťastní aj otrávení zo života, zo školy, z rodičov... Zamýšľajú sa nad svojou budúcnosťou. Jednoducho: prežívajú vlastnú krízu identity. Keď do školy nastúpi nová spolužiačka, prudko sa zmenia ich dovtedajšie vzťahy a staré priateľstvá sú vystavené skúške. Hormóny sa búria, dohľad dospelých je minimálny, napätie v skupine rastie. Všetci sa odrazu ocitnú zoči-voči nebezpečenstvu, ktoré ich môže všetkých nadobro poznačiť, ba dokonca zničiť.

Ide o pilotnú inscenáciu dlhodobého projektu MLADÁ NOVÁ SCÉNA, v ktorom sa chce DNS sústrediť na uvádzanie titulov, ktoré budú výsostne oslovovať mladého a detského diváka. Zobrazením jeho tém, svetov a problémov. Jeho súčasným jazykom a inscenačnými prostriedkami. S presahom k ďalším edukatívnym aktivitám a pôsobením na školách. V spolupráci s odborníkmi a psychológmi danej problematiky.

Inscenácia je vhodná pre divákov od 14 rokov.

Ďalšie informácie a zaujímavosti k inscenácii sa dozviete na stránke www.punkrock.sk

Informácie pre pedagógov

Predstavenie vzniklo v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch a Ministerstvom školstva SR.

Premiéra 13. septembra 2017


OBSADENIE

WILLIAM Carlisle: Vladislav Plevčík
LILLY Cahillová: Petra Dubayová / Lenka Fecková
BENNETT Francis: Peter Makranský / Lukáš Pišta
CHADWICK Meade: Dávid Hartl
CISSY Franksová: Miroslava Drínová
NICHOLAS Chatman: Dárius Koči / Patrik Vyskočil
TANYA Gleasonová: Romana Dang Van
Dr. Richard HARVEY: Martin Kaprálik / Pavol Plevčík

AUTORSKÝ TÍM

preklad: Alexandra Ruppeldtová
dramaturgia: Adam Gold
hudba a texty piesní: kolektív hercov inscenácie
kostýmy: Dorota Cigánková
scéna: Diana Strauszová
úprava a réžia: Svetozár Sprušanský