Pozývame Vás na odbornú konferenciu s názvom Hodnota človeka v sociálnych službách, ktorá sa uskutoční dňa 30. novembra 2021 online. Cieľom konferencie je spolu s účastníkmi z oblasti poskytovania sociálnych služieb zhodnotiť zistenia pri poskytovaní sociálnych služieb, príklady dobrej praxe a skúsenosti prijímateľov sociálnych služieb.

Vašu účasť potvrďte prosím, prostredníctvom prihlasovacieho formulára najneskôr do štvrtka 25. novembra 2021.
Kapacita online konferencie je 200 účastníkov.

Formulár na prihlásenie nájdete tu:

https://docs.google.com/.../1fb0n134XO7kFRjI7rA87oH...

Podrobnejšie informácie získate tu:
https://www.npdi.gov.sk/regionalna-online.../index.html...