Čo sa deti na kurze naučia?

Na kurze sa deti zoznámia so základmi práce s drevom. Získajú nielen praktické zručnosti, ale i teoretické vedomosti o jednotlivých druhoch drevín a pracovných nástrojoch. Osvoja si prácu s rezbárskym náradím (nožík, pílka, dlátko) a rezbárske techniky linkorez a vruborez. Vyhotovia si hračky, úžitkové a dekoratívne predmety.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre deti od 10 rokov; pre začiatočníkov i pokročilých.

Rozsah kurzu

20 hodín

Cena kurzu

65 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov a názvy trimestrov

deň / čas / termín konania kurzu / lektor
Pondelok / 14.00 – 16.00 / Ľudovít Cehelský
Zimný trimester /24. 1. 2022 – 4. 4. 2022/

Prihlásiť sa »

deň / čas / termín konania kurzu / lektor
Pondelok / 14.00 – 16.00 / Ľudovít Cehelský
Jarný trimester /11. 4. 2022 – 20. 6. 2022/

Prihlásiť sa »