Čo sa deti na kurze naučia?

Na kurze sa deti oboznámia so základmi práce s drevom. Získajú nielen praktické zručnosti, ale i teoretické vedomosti o jednotlivých druhoch drevín a pracovných nástrojoch. Osvoja si prácu s rezbárskym náradím (nožík, pílka, dlátko) a rezbárske techniky linkorez a vruborez. Zhotovia si hračky, úžitkové a dekoratívne predmety.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre deti od 10 rokov; pre začiatočníkov i pokročilých.

Rozsah kurzu

20 hodín /10 lekcií 

Cena kurzu

65 € 

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom na malú skupinu garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov

deň / čas / termín konania kurzu / lektor
Utorok / 15.15 – 17.15 / Dominik Chrušč
Zimný  trimester / 25. 1. 2022 – 5. 4. 2022

Prihlásiť sa »

deň / čas / termín konania kurzu / lektor
Utorok / 15.15 – 17.15 / Dominik Chrušč
Jarný trimester / 12. 4. 2022 – 21. 6. 2022

Prihlásiť sa »