Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku.

Jedna z najslávnejších stálic talianskeho repertoáru, opera Rigoletto, mala premiéru v roku 1851 a napísaná bola podľa divadelnej hry Victora Huga „Kráľ sa zabáva".

Samotná hra a neskôr aj jej operné spracovanie je – okrem iného – predovšetkým kritickou sondou prinášajúcou obraz vulgárnej a obscénnej spoločnosti v kontraste s bezvýhradnou láskou otca a dcéry – aj preto bola vo svojej dobe pod veľmi silným tlakom vtedajšej cenzúry. A práve táto „nízkosť" a úbohosť – azda len s menej pošpineným kabátom – je synonymom, ktoré pretrváva aj do dnešných čias.

Premiéra piatok: 10. máj 2013
Dĺžka predstavenia: 130 minút s 1 prestávkou 

Online rezervácia a predaj vstupeniek na www.navstevnik.sk


REALIZAČNÝ TÍM
Hudobné naštudovanie:    Peter Valentovič
Réžia:    Peter Gábor
Scéna:    David Bazika 
Kostýmy:    Katarína Holková 
Dirigent:    Vinicius Kattah
Zbormajster:    Lukáš Kozubík
Choreograf:    Ondrej Šoth
Dramaturg a asistent réžie:    Linda Keprtová
Koncertný majster:    Peter Michalík
Korepetítor:    Júlia Grejtáková, Jan Novobilský
Inšpicient    Viera Hronská, Magdaléna Kovalčíková
Šepkár:    Klaudia Kovalčíková, Magdaléna Kovalčíková

OSOBY a OBSADENIEVŠETCI
Vojvoda z Mantovy:    Raoni Hübner, Maksym Kutsenko
Rigoletto:    Ludovik Kendi
Gilda:    Michaela Várady
Sparafucile:    Michal Onufer
Maddalena:    Myroslava Havryliuk
Giovanna:    Zuzana Orlovská
Monterone:    Marián Lukáč
Marullo:    Marek Gurbaľ
Borsa:    Anton Baculík
Gróf Ceprano:    Štefan Hundža, Martin Kovács
Komtesa Ceprano:    Eva Nováková, Iveta Vajó - Vladyková
Usciere di corte:    Pavol Spišský
Páža:    Barbara Išky, Jana Trojáková