EDUMA aj tento rok organizuje Festival Živých kníh a vnímavosti. Budeme sa venovať podpore spoločenskej zodpovednosti a tolerancie k menšinám, pričom sa môžete stretnúť so zástupcami rôznych menšín.

Festival sme tento rok preniesli do online prostredia a bude prebiehať cez aplikáciu zoom.

Bude sa konať v dvoch dňoch a to 22.6.2021 (utorok – určená pre základné a stredné školy, rovnako ako pre firmy) a 23.6.2021 (streda – určená pre vysoké školy a pracovníkov s mládežou).  

Cieľom festivalu je prispieť k formovaniu kritického myslenia, podporiť toleranciu a vnímavosť žiakov k ľuďom z rôznych menšín.

Na festival pozývame učiteľov všetkých typov škôl, pracovníkov s mládežou, žiakov a študentov (II. stupeň ZŠ. SŠ a VŠ), ako aj personalistov a špecialistov pre ľudské zdroje.  

Kliknite na PROGRAM FESTIVALU 22.-23.6.2021

Pedagógov a pracovníkov s mládežou  budeme motivovať k formovaniu kritického myslenia u žiakov, študentov a mladých ľudí, ktorí sú vo veku, kedy začínajú sympatizovať s extrémizmom. Získajú priame zručnosti na prácu so storytellingom. Výsledkom festivalu bude u pedagógov motivácia a priame získanie zručností v tom, ako overenou metódou storytellingu formovať kritické myslenie žiakov a študentov a priamy zásah mladých ľudí vo veku, kedy začínajú sympatizovať s extrémizmom. 

Doobeda máme pripravené stretnutia so Živými knihami v online prostredí. To znamená, že  ľudia z rôznych národnostných menšín žijúcich na Slovensku porozprávajú svoj príbeh žiakom základných a študentom stredných a vysokých škôl. Vďaka živým knihám rôznych národností, budete mať príležitosť nahliadnuť do sveta maďarskej, rómskej, rusínskej, českej, bulharskej, ukrajinskej, bieloruskej menšiny žijúcej na Slovensku. 

Poobedie bude venované pedagógom a neziskovému sektoru, kedy im cez workshopy ukážeme, ako pracovať so storytellingom. 

Ako sa prihlásite? Vyplnením jednotlivých formulárov do 20.6.2021 na http://eduma.sk/