Galéria predstaví diela významného maliara kostolov

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, otvorí výstavu, ktorá predstaví ukážky z maliarskej tvorby významnej osobnosti mesta - Gyulu Ádáma. Vernisáž sa uskutoční 27. mája 2021 o 16:00 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave.

Počas svojho dlhého a umelecky plodného života vyzdobil nástennými maľbami s biblickými motívmi okolo 300 kostolných interiérov na území Slovenska i Maďarska. V 80. rokoch 19. stor. založil v Rožňave maliarsku dielňu s niekoľkými spolupracovníkmi, ktorá bola známa na celom území bývalého Uhorska a neskôr aj Československa. V Rožňave bol váženým občanom, pôsobil aj ako zakladajúci člen a predseda rožňavského tovarišského spolku. Úzko spolupracoval s rožňavským biskupstvom a vedením tunajšieho Premonštrátskeho gymnázia, pre ktoré vytvoril zaujímavé maľby, ktoré sa, žiaľ, nezachovali. Pre rožňavské rímskokatolícke kostoly vytvoril významné stropné maľby a zúčastnil sa aj na obnove interiéru katedrálneho kostola v roku 1930. Jeho maľby nájdeme aj vo vidieckych kostoloch v blízkom okolí (Lipovník, Hrhov, Hosťovce, Včelince, Betliar, Dedinky, Slavošovce a i.), v gemerských mestečkách Jelšave, Dobšinej a Revúcej, v okresných mestách Rimavskej Sobote a Lučenci, ale aj vo vzdialenejších západoslovenských obciach (Kamenné Kosihy, Tekovské Lužany, Veľká Čalomija a i.) a v maďarských obciach a mestách (Békéscsaba, Kecskemét, Bódvaszilas, Salgótarján, Szögliget a i.), dokonca aj v Budapešti.

„Ádám Gyula bol majstrom v komponovaní množstva postáv svätcov v dekoratívnych odevoch do jednotného celku tak, aby pôsobili slávnostne a dôstojne v duchu biblických textov. Jeho postavy sú často orámované nádhernou ornamentikou s použitím rokokových vzorov. V roku 1908 bol za svoje dielo ocenený medailou Pro Ecclesia et Pontifice (Pre Cirkev a Pápeža), ktorú mu udelil pápež Pius X. Súčasťou výstavy je aj jeho autoportrét, kde sa zobrazil práve s týmto vyznamenaním na klope saka. Je najvyšší čas, aby sa obyvatelia nášho mesta zoznámili s tvorbou tohto významného Rožňavčana, ktorého môžeme právom pokladať za súčasť nášho kultúrneho dedičstva,“ uviedla kurátorka výstavy, Edita Kušnierová.

Výstava bude prístupná verejnosti do 27. júna 2021 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave, na Námestí baníkov 25.

Viac informácií sa dozviete na našej webstránke www.banmuz.sk a na našich sociálnych sieťach- FacebokInstagramYouTube.