Vyhľadať podujatie

JASKYNE UNESCO V NÁRODNOM PARKU SLOVENSKÝ KRAS

Piatok 25.09.2020, 09:00

Múzeá a výstavy, V Baníckom múzeum v Rožňave si pripomenú 25. výročie zápisu gemerských jaskýň do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pozýva na výstavu s názvom Jaskyne UNESCO v Národnom parku Slovenský kras. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 24. septembra 2020 o 15:30 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave.

V roku 2020 si pripomíname 25. výročie zapísania prírodných pamiatok Aggtelekského a Slovenského krasu na Zoznam svetového dedičstva UNESCO. Okrem samotného výročia je téma ochrany svetového dedičstva veľmi aktuálna, pretože jedinečné krasové územie v Košickom kraji je špecifické a veľmi citlivo reaguje na všetky zmeny, ktoré spôsobuje znečisťovanie životného prostredia. Návštevníci výstavy lepšie spoznajú Národný park Slovenský kras, najmä jaskyne zapísané do svetového dedičstva, ktoré sa nachádzajú na území Košického kraja.

„Košický samosprávny kraj lákal toto leto turistov na kampaň Kraj sveta – Košický svetový kraj. Tento názov nie je náhodný. Hoci si mnohí myslia, že východ sa nachádza na kraji sveta, skutočnosť je taká, že tu nájdete poklady, aké svet nevidel. Takými sú aj jaskyne Slovenského krasu, ktoré už 25 rokov patria na Zoznam svetového dedičstva UNESCO. Pozývam návštevníkov na túto výstavu a potom aj na osobnú návštevu jaskýň,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka, ktorý prevzal nad výstavou záštitu.

Banícke múzeum v Rožňave v tomto roku venuje všetky nosné podujatia (Deň Zeme, Noc múzeí a galérií, Deň detí, Letné múzejno-pedagogické dni) tejto téme. Na samotnej výstave budú okrem trojrozmerných predmetov a odborných textov inštalované jedinečné fotografie od profesionálnych fotografov. Na jej obsahu sa významne podieľa Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, ktoré na výstavu zapožičalo značnú časť vystavených exponátov.

V rámci sprievodných podujatí k výstave čakajú na návštevníkov projekcie tematických filmov, odborno-populárne prednášky a tematické workshopy pre žiakov materských, základných i stredných škôl. Tvorcovia výstavy použili aj interaktívne prvky ako mikroskopy či jaskyniarsky úžinový trenažér.

Výstava potrvá do 31. januára 2021, po jej skončení sa exponáty stanú súčasťou stálej Expozície prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí Banského múzea v Rožňave.

Podujatie sa koná sa pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Viac informácií o ďalších výstavách a podujatiach Baníckeho múzea v Rožňave nájdete na stránke www.banmuz.sk.

Tešíme sa na vašu účasť!


JASKYNE UNESCO V NÁRODNOM PARKU SLOVENSKÝ KRAS

Vernisáž: 24. septembra 2020 o 15:30 h.
Trvanie výstavy: do 31. januára 2021

www.banmuz.sk│FB: Banícke múzeum v Rožňave


Miesto konania

Ďalšie termíny


02. 11. 2020 Pondelok 09:00 - 12:00 ROŽŇAVA Galéria Baníckeho múzea
02. 11. 2020 Pondelok 09:00 - 12:00

02. 11. 2020 Pondelok 13:00 - 17:00 ROŽŇAVA Galéria Baníckeho múzea
02. 11. 2020 Pondelok 13:00 - 17:00

03. 11. 2020 Utorok 09:00 - 12:00 ROŽŇAVA Galéria Baníckeho múzea
03. 11. 2020 Utorok 09:00 - 12:00

03. 11. 2020 Utorok 13:00 - 17:00 ROŽŇAVA Galéria Baníckeho múzea
03. 11. 2020 Utorok 13:00 - 17:00

04. 11. 2020 Streda 09:00 - 12:00 ROŽŇAVA Galéria Baníckeho múzea
04. 11. 2020 Streda 09:00 - 12:00