Bábkové predstavenie. Šaško hľadá novú rozprávku pre kráľa. Cestou stretáva rozprávkové bytosti, tie predstavujú rôzne typy bábok: marionety, javajky, maňušky, plošné bábky. Deti sú aktívne zapájané do deja a priamo na javisku hrajú s bábkami.

miesto: Divadlo Anička
začiatok predstavenia: 15.30 h
vstupné: 5 € / osoba
rodinné vstupné 4 € / 3 a viac osôb, dôchodcovia 4 €, zťp 3 

Podujatie, ktoré usporadúva Areál Anička