Autor: Mgr. Milan Ševčík
Termín: 23. apríla 2021 – 31. marca 2023
Miesto: Múzeum knižnej kultúry
Výstava sprístupnená bez vernisáže

V zbierkach historickej knižnice Západoslovenského múzea v Trnave sa nachádza vyše päťsto starých a vzácnych tlačí zo 17. storočia. Mnohé z nich sú aj v dnešnej dobe zaujímavé pre verejnosť, preto sme sa rozhodli prezentovať návštevníkom túto zbierku prostredníctvom výstavy Sedemnáste storočie slovom a obrazom, ktorá bude sprístupnená v Múzeu knižnej kultúry.

Vystavené knihy sú v rôznych jazykoch, najmä však v latinčine. Obsahovo je výstava zameraná na dejiny Uhorska, vedu a techniku, školstvo, antických autorov, geografiu či emblematiku. Spomenúť môžeme napr. známe historické dielo Dejiny Uhorska od Antonia Bonfiniho (Rerum Ungaricarum Decades Quatuor cum dimidia. Hanau, 1606), nádherne ilustrovanú knihu o Číne (Athanasius Kircher - China Monumentis. Amsterdam, 1667), veľkú knihu emblémov (Imago Primi Saeculi Societatis Jesu... Antverpy, 1640) či hudobnú príručku Coriolana Orsucciho v taliančine (Li Primi Albori Musicali Per li Principianti della Musica Figurata... Bologna, 1679).

Celá výstava pozostáva z 25 historických tlačí, ktoré sú doplnené kópiami ilustrácií z týchto kníh a obsiahlymi sprievodnými textami prezentujúcimi panovníkov Uhorska, protihabsburské povstania, rekatolizáciu na našom území, tridsaťročnú vojnu, literatúru 17. storočia či trnavské tlačiarne.

Mgr. Milan Ševčík

--------------------------------------------

MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY

Zimná prevádzka od 1. novembra do 28. februára
na objednanie (tel. č.: 033/5512913)
Ut - Pia 8,30 –15,00 návštevy prosíme objednať
So - Ne 11,00 – 17,00 objednané skupinové návštevy


Letná prevádzka od 1. marca do 31. októbra
Ut - Pia 8,30 –12,30
13,00 - 15,00 návštevy prosíme objednať