Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozýva na sériu webinárov zameraných na nadchádzajúcu novelu Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z. z.)., ktorú organizuje v rámci novej platformy komerčného vzdelávania.

Webináre sa uskutočnia v online prostredí a budú ich viesť lektori s dlhoročnou praxou v pracovnom práve - členovia predsedníctva Labour Law Association/Asociácie pracovného práva, ktorí sú zároveň aj členmi Katedry občianskeho a pracovného práva Právnickej fakulty UMB - doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. a  JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD., LL.M. 

Novela Zákonníka práce s plánovanou účinnosťou od 01.03.2021 má priniesť viaceré výrazné zmeny v pracovnom práve, s ktorými súvisia nové povinnosti pre zamestnávateľov. Novela je veľmi očakávanou, nakoľko vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu rieši otázky osobitosti výkonu práce z domácnosti zamestnanca, resp. telepráce. Okrem toho však upravuje napr. aj inštitúty stravovania (možnosť zamestnanca vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie), možnosť dočasného prideľovania zamestnancov medzi dcérskymi a materskými spoločnosťami a mení podmienky vzniku a pôsobenia odborových organizácii.

Webináre sú určené predovšetkým zamestnávateľom, zamestnancom personálnych, právnych a mzdových oddelení, ale tiež všetkým, ktorí sa chcú o novelizovaných ustanoveniach Zákonníka práce a ich aplikácii v praxi dozvedieť viac.

Témy a konanie jednotlivých webinárov a všetky ďalšie informácie nájdete tu.

-------------------

Témy a dátumy konania jednotlivých webinárov:   

  • Novela Zákonníka práce účinná od 01.03.2021 - 17. február 2021 / 19. marec 2021 
  • Inštitút domáckej práce/telepráce v kontexte novely Zákonníka práce účinnej od 01.03.2021 - 24. február 2021 / 24. marec 2021 
  • Problematika stravovania v kontexte Novely zákonníka práce účinnej od 01.03.2021 -  3. marec 2021 
  • Vplyv novely zákonníka práce účinnej od 01.03.2021 na postavenie a pôsobenie odborovej organizácie na pracovisku - 25. február 2021 / 6. apríl 2021