V poradí jedenásty online koncert prichystala Štátna filharmónia Košice na štvrtok 15. apríla 2021. Tentoraz pod taktovkou dirigenta Slovenského národného divadla Martina Leginusa odznejú diela Edvarda Griega “Peer Gynt, 2. suita” a “Symfónia č. 8 G dur” Antonína Dvořáka. Interpretáciu košických filharmonikov doplní sprievodné slovo Petra Katinu.

ONLINE KONCERT: “Vstup” na vysielanie je voľný a prebehne na facebookových stránkach Štátnej filharmónie Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, TelKE, Mesta Košice a Mojej kultúry, ako aj na ďalších kanáloch TelKE – televíznej stanici a Youtube. Pridanou hodnotou bude sprievodné slovo Petra Katinu, lektora dramaturgie ŠfK.

ŠFK ONLINE: GRIEG – DVOŘÁK
Mimoriadne koncerty│15.04.2021│Online + TelKE│19:00

Štátna filharmónia Košice
Martin Leginus
, dirigent

Program:
Edvard Grieg: Peer Gynt, 2. suita
Antonín Dvořák: Symfónia č. 8 G dur